Bndend advies GcZ, 12 oktober 2011, SKGZ2011.01181

Bndend advies GcZ, 12 oktober 2011, SKGZ2011.01181

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Toegewezen
Datum uitspraak : 12 October 2011
Datum publicatie : 4 November 2011

Eigen bijdrage zittend ziekenvervoer, eigen risico, betalingsrege-ling, informatieverstrekking, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.14 en 2.16 Bzv, 2.38 Rzv, verzoek toegewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken