Bindend advies GcZ, 10 maart 2010, SKGZ2009.01689

Bindend advies GcZ, 10 maart 2010, SKGZ2009.01689

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak : 10 March 2010
Datum publicatie : 21 March 2011

EU-EER, Geneeskundige zorg, Trans Arteriële Chemo Embolisa-tie (TACE) en Laser-induced Interstitial Thermotherapy (LITT) bij een maligne ameloblastoom in de bovenkaak met multipele uit-zaaiingen in de lever, Frankfurt (Duitsland), zittende ziekenvervoer, parkeer kosten, verblijfkosten, Voorwaarden zorgverzekering 2007, 2008, 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.4, 2.14 Bzv, 2.38 Rzv, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken