Bindend advies GcZ, 5 januari 2011, SKGZ2010.01524

Bindend advies GcZ, 5 januari 2011, SKGZ2010.01524

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 5 January 2011
Datum publicatie : 7 March 2011

EU/EER, geneeskundige zorg, Transarteriële Chemo-embolisatie (TACE) en Laser-Induced Interstitial Thermotherapy (LITT), gemetastaseerd coloncarcinoom, Frankfurt (Duitsland), Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken