Bindend advies GcZ, 12 oktober 2011, SKGZ2010.02318

Bindend advies GcZ, 12 oktober 2011, SKGZ2010.02318

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 12 October 2011
Datum publicatie : 9 November 2011

Premie, premieachterstand: viermaandswaarschuwing, aanmelding CVZ, onduidelijkheid hoogte betalingsachterstand, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2011, paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzeke-ring 2006-2011, verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken