Bindend advies GcZ, 3 november 2010, SKGZ2010.00832

Bindend advies GcZ, 3 november 2010, SKGZ2010.00832

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 3 November 2010
Datum publicatie : 3 January 2011

Begin en einde verzekering, acceptatieplicht zorgverzekering, dubbele verzekering, verzekeringen met wederzijds goedvinden met terugwerkende kracht beëindigd, verzoek tot schadeverzgoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2008 en 2009, artt. 2 t/m 9, 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008 en 2009, verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken