Bindend advies GcZ, 8 juni 2011, SKGZ2010.01742

Bindend advies GcZ, 8 juni 2011, SKGZ2010.01742

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak : 8 June 2011
Datum publicatie : 6 July 2011

Premie, premieachterstand: zesmaandsmelding, aanmelding CVZ, faillissement, opzegging met instemming verzekeraar, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, artt. 8a en paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, voorwaarden aanvullende ziektekos-tenverzekering 2006-2009, verzoek toegewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken