Bindend advies GcZ, 27 juli 2011, SKGZ2011.00493

Bindend advies GcZ, 27 juli 2011, SKGZ2011.00493

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Toegewezen
Datum uitspraak : 27 July 2011
Datum publicatie : 28 July 2011

Premie, betalingsachterstand, aanmelding CVZ, Voorwaarden zorgverzekering 2007-2011, paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzeke-ring 2007-2008, 2010-2011, en art. 6:43 BW, verzoek toegewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken