Bindend advies GcZ, 6 oktober 2010, SKGZ2010.00429

Bindend advies GcZ, 6 oktober 2010, SKGZ2010.00429

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 6 October 2010
Datum publicatie : 16 February 2011

Premie, premieachterstand, tweemaandsaanbod, betalingsregeling, (buitengerechtelijke) kosten, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, art. 16 en paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aan-vullende ziektekostenverzekering 2006-2009, en artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken