Bindend advies GcZ, 11 mei 2011, SKGZ2010.01586

Bindend advies GcZ, 11 mei 2011, SKGZ2010.01586

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Toegewezen
Datum uitspraak : 11 May 2011
Datum publicatie : 26 May 2011

Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, beëindiging vanwege vertrek naar het buitenland, Voorwaarden zorgverzekering 2009-2010, artt. 6, 16 en paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, verzoek toegewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken