Bindend advies GcZ, 24 maart 2010, SKGZ2009.01666

Bindend advies GcZ, 24 maart 2010, SKGZ2009.01666

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 24 March 2010
Datum publicatie : 3 March 2011

Farmaceutische zorg, magnesium hydroxide en colex klysma, geobjectiveerde dysfunctie van de motoriek van het maagdarmkanaal en de urinewegen als gevolg van een hersenstamcontusie in 1978, coulance?, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, en 2.8 Bzv, 2.5 Rzv, Bijla-gen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken