Bindend advies GcZ, 18 november 2009, SKGZ2009.00954

Bindend advies GcZ, 18 november 2009, SKGZ2009.00954

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 18 November 2009
Datum publicatie : 28 March 2011

Alternatieve geneeswijzen, manuele therapie en acupunctuur, BIG registratie als fysiotherapaut, gewekt vertrouwen, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.6 en bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken