Bindend advies GcZ, 7 april 2010, SKGZ2009.02725

Bindend advies GcZ, 7 april 2010, SKGZ2009.02725

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 7 April 2010
Datum publicatie : 3 March 2011

GGZ, specificatie eigen bijdrage, DBC-systematiek, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10, 11, 18a en 114 Zvw, verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken