Bindend advies GcZ, 12 september 2007, SKGZ2007.00641 (ANO07.228)

Bindend advies GcZ, 12 september 2007, SKGZ2007.00641 (ANO07.228)

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 12 September 2007
Datum publicatie : 28 February 2011

Geneeskundige zorg, buitenland, Trans Arteriële Chemo Embolisatie (TACE) in combinatie met Laser-induced Interstitial Thermotherapy (LITT) ablatie en behandelingen hyperthermie, Keulen (Duitsland), groeiend longcarcinoom, dendritische celtherapie, second opninion, Frankfurt, Voorwaarden zorgverzekering 2007, art. 10, 11, en 14 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken