Bindend advies GcZ, 16 maart 2011, SKGZ2010.01851

Bindend advies GcZ, 16 maart 2011, SKGZ2010.01851

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 16 March 2011
Datum publicatie : 12 April 2011

Premie, premieachterstand: zesmaandsmelding, aanmelding CVZ, opzegging d.m.v. fax, wijziging verzekeringnemer, Voorwaarden zorgverzekering 2007-2010, art. 16 en paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, en artt. 3:37 en 6:159 BW, verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken