Bindend advies GcZ, 6 oktober 2010, SKGZ2010.00454

Bindend advies GcZ, 6 oktober 2010, SKGZ2010.00454

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 6 October 2010
Datum publicatie : 16 February 2011

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, buikwandcorrectie, evident huidsurplus van het abdomen met forse striae, rectus diasthase, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken