Bindend advies GcZ, 27 juli 2011, SKGZ2010.02330

Bindend advies GcZ, 27 juli 2011, SKGZ2010.02330

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak : 27 July 2011
Datum publicatie : 28 July 2011

EU/EER, geneeskundige zorg, ICSI met TESE-materiaal, hoogte vergoeding, 2 pogingen, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, artikel 22 EG-Verordening 1408/71, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken