Bindend advies GcZ, 13 april 2011, SKGZ2010.02153

Bindend advies GcZ, 13 april 2011, SKGZ2010.02153

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 13 April 2011
Datum publicatie : 28 April 2011

Premie, premieachterstand: zesmaandsmelding, aanmelding CVZ, geen vaste woon- of verblijfplaats, Voorwaarden zorgverzekering 2010, art. 16 en paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, en artt. 3:37 en 7:933 BW, verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken