Bindend advies GcZ, 12 oktober 2011, SKGZ2010.01798

Bindend advies GcZ, 12 oktober 2011, SKGZ2010.01798

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak : 12 October 2011
Datum publicatie : 21 October 2011

EU/EER, geneeskundige zorg, second opinion, ontbreken verwijzing, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11, 13 en 14 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaar-den aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken