Bindend advies GcZ, 3 juni 2009, SKGZ2008.01750

Bindend advies GcZ, 3 juni 2009, SKGZ2008.01750

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 3 June 2009
Datum publicatie : 21 March 2011

Ingangsdatum zorgverzekering, verblijfsvergunning, Voorwaarden zorgverzekering 2008, art. 5 AWBZ, artt. 2, 3 en 5 Zvw, art. 8 Vreemdelingenwet 2000, verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken