Bindend advies GcZ, 27 oktober 2010, SKGZ2009.02212

Bindend advies GcZ, 27 oktober 2010, SKGZ2009.02212

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak : 27 October 2010
Datum publicatie : 15 December 2010

Colombia, geneeskundige zorg, farmaceutische zorg, specificatie nota’s, kosten rechtsbijstand, voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken