Bindend advies GcZ, 28 september 2011, SKGZ2011.00165

Bindend advies GcZ, 28 september 2011, SKGZ2011.00165

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak : 28 September 2011
Datum publicatie : 30 September 2011

Premie, premieachterstand, opzegging
Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 7, 8a en 16 Zvw
Verzoek toegewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken