GcZ, 11 februari 2009, SKGZ2008.02054

GcZ, 11 februari 2009, SKGZ2008.02054

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Toegewezen
Datum uitspraak : 11 March 2009
Datum publicatie : 30 March 2011

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, elektrische epilatie door huidtherapeut, porfyria cutanea tarda, functiestoornis, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10 en 11 Zvw, 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek toegewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken