Bindend advies GcZ, 14 september 2011, SKGZ2011.00724

Bindend advies GcZ, 14 september 2011, SKGZ2011.00724

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak : 14 September 2011
Datum publicatie : 22 September 2011

Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, beperkt gezichtsvermogen, bejegening, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.14 Bzv, Voorwaarden aanvul-lende ziektekostenverzekering 2010, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Box icon

Tags

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken