Nieuws

3 oktober 2016

Zorgverzekeringslijn.nl helpt bij premieachterstand

Zorgverzekeringslijn.nl geeft informatie en advies over de premieplicht en schulden bij de zorgverzekeraar.

Meer lezen ›

1 augustus 2016

SKGZ zet digitale dienstverlening in

Eenvoudig én veilig digitaal informatie naar de SKGZ sturen.

Meer lezen ›

19 mei 2016

pgb-klachtenformulier

Voor klachten over het persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb) is een speciaal klachtenformulier beschikbaar.

Meer lezen ›