Aanvullende verzekering

Aanvullende verzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering voor zorg afsluiten. Een aanvullende verzekering dekt zorg die niet in het basispakket zit. Bijvoorbeeld extra vergoeding voor een behandeling bij de tandarts.

Bindend advies GcZ, 22 september 2021, SKGZ202100590

De ziektekostenverzekeraar mag de voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering eenzijdig wijzigen ten nadele van de verzekerde. Van het recht de verzekering op te zeggen is door verzoekster geen gebruik gemaakt zodat de gewijzigde voorwaarden nu tussen partijen gelden.

Aanvullende verzekering (AV), orthodontie, wijziging vergoeding Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 7:940 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 September 2021
Datum publicatie: 27 September 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 3 augustus 2021, SKGZ202100227

Nota terecht afgewezen. Op grond van de voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering bestaat aanspraak op maximaal € 250,– per kalenderjaar en dit bedrag werd al uitgekeerd.

Aanvullende ziektekostenverzekering, hoogte tandartsbudget Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 August 2021
Datum publicatie: 3 August 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 28 juli 2021, SKGZ202100183

Het was aan verzoekster om aannemelijk te maken dat de ziektekostenverzekeraar telefonisch heeft toegezegd de kosten van de tandheelkundige behandeling voor 75% te vergoeden, zonder dat hierbij rekening werd gehouden met de maximale vergoeding per kalenderjaar van € 1.500,–. Hierin is zij niet geslaagd.

Aanvullende ziektekostenverzekering, mondzorg, telefonische toezegging Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 150 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 July 2021
Datum publicatie: 28 July 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 20 april 2021, SKGZ201901696

Telefoonkosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Toerekenbare tekortkoming EuroCross, telefoonkosten Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, art. 11 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 6:74 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 April 2021
Datum publicatie: 21 April 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 17 maart 2021, SKGZ202001943

De ziektekostenverzekeraar mag de voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering eenzijdig wijzigen. Voor de aanvullende ziektekostenverzekering geldt daarnaast geen acceptatieplicht.

Duitsland, ziektekostenverzekering, wijziging voorwaarden, vervallen dekking eigen bijdrage medisch-specialistische zorg Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 7:940 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 March 2021
Datum publicatie: 18 March 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 18 november 2020, SKGZ202000358

Aanvullende ziektekostenverzekering, farmaceutische zorg, tadalafil Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 November 2020
Datum publicatie: 20 November 2020
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 26 augustus 2020, SKGZ201902553

Een zorgverzekeraar mag de verzekeringsvoorwaarden ten nadele van zijn verzekerden wijzigen, maar moet hen hierover wel goed informeren.

Aanvullende ziektekostenverzekering, alternatieve geneeswijzen, wijziging verzekeringsvoorwaarden, informatievoorziening Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 7:940 BW, Regeling informatieverstrekking zorgverzekeraars aan consumenten (TH/NR-10), verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 26 August 2020
Datum publicatie: 27 August 2020
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 29 juli 2020, SKGZ201902416

Verzoekster is gehouden de nota van de ziektekostenverzekeraar voor het op 4 juli 2019 door haar afgenomen middel VSM Solidago Virgaurea Oertinctuur te betalen.

Specificatie verstrekking, declaratieoverzicht Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, artt. 6:96 BW en 17 Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/ NR-010), verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 July 2020
Datum publicatie: 4 August 2020
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 20 juli 2020, SKGZ202000106

Aanvullende ziektekostenverzekering, vergoeding rijbewijskeuring Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 July 2020
Datum publicatie: 22 July 2020
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 17 juni 2020, SKGZ201902331

Eigen bijdrage medicatie ADHD, onduidelijk wijzigingsaanhangsel Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 17 June 2020
Datum publicatie: 23 June 2020
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 8 januari 2020, SKGZ201900798

Aanvullende ziektekostenverzekering, acceptatie, verzwijging Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 7:928 e.v. BW, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 8 January 2020
Datum publicatie: 9 January 2020
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 20 november 2019, SKGZ201900354

Aanvullende verzekering, wijziging voorwaarden, acceptatie, art. 6:217 BW Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 November 2019
Datum publicatie: 2 December 2019
Bekijk deze uitspraak