Algemeen burgerlijk (proces)recht

Algemeen burgerlijk (proces)recht

Heeft een verzekeraar onterecht een uitkering gedaan? Dan kan de verzekeraar deze proberen terug te vorderen. Soms moet een verzekeraar de kosten van zorg vergoeden, ook al dekt de verzekering de zorg niet. Bijvoorbeeld als de verzekeraar een toezegging heeft gedaan.

Bindend advies GcZ,10 oktober 2018,SKGZ201800854

Te weinig uitbetaalde zorgkosten, schadevergoeding, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, art. 6:96 BW, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 10 October 2018
Datum publicatie: 12 October 2018
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ,29 augustus 2018,SKGZ201800048

Onrechtmatige daad, schadevergoeding, inzien betalingen, Voorwaarden zorgverzekering 2017, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, artt. 6:95 BW, 6:96 BW en 6:165 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 August 2018
Datum publicatie: 31 August 2018
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 29 augustus 2012, SKGZ2012.00392

Mondzorg, implantaatbehandeling, telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.4 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 August 2012
Datum publicatie: 31 August 2012
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 10 July 2012
Datum publicatie: 9 September 2016
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 15 augustus 2012, SKGZ2012.00646

GGZ, psychosociale hulp ten behoeve van opvoedproblemen, telefonische toezegging, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 August 2012
Datum publicatie: 21 August 2012
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 15 augustus 2012, SKGZ2011.02597

Terugvordering, telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2011, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, artt. 3:33, 3:35, 3:309 en 6:203 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 August 2012
Datum publicatie: 21 August 2012
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 11 juli 2012. SKGZ2011.02651

Eigen risico, kosten bevalling, ambulancevervoer, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 18a (oud) Zvw, 2.17 Bzv, verzoej afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 July 2012
Datum publicatie: 12 July 2012
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 11 juli 2012. SKGZ2012.00202

Buitenland, Algerije, geneeskundige zorg, specificatie nota’s, ademhalingsproblemen, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoe afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 July 2012
Datum publicatie: 12 July 2012
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 11 juli 2012. SKGZ2012.00291

Aanvullende ziektekostenverzekering, vergoeding brillenglazen en monturen, telefonische toezegging, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 July 2012
Datum publicatie: 12 July 2012
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 13 juni 2012, SKGZ2012.00405

Eigen risico, telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 19, 21 en 23 Zvw, 2.17 en 2.19 Bzv, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 13 June 2012
Datum publicatie: 15 June 2012
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 30 mei 2012, SKGZ2011.02585

EU-EER, geneeskundige zorg, discusprothese, termijn afgifte beslissing, volledigheid dossier, evidence-based medicine, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 May 2012
Datum publicatie: 8 June 2012
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 13 April 2012
Datum publicatie: 7 October 2016
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 13 juni 2012, SKGZ2011.02478

Geneeskundige zorg, behandeling spataderen, telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 June 2012
Datum publicatie: 15 June 2012
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 13 juni 2012, SKGZ2011.02503

Mondzorg, implantaatbehandeling, telefonische toezegging, slaapapneu, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.7 Bzv, 2.4 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 June 2012
Datum publicatie: 15 June 2012
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 May 2012
Datum publicatie: 15 November 2016
Bekijk deze uitspraak