Buitenland, Europees recht

Buitenland, Europees recht

De zorgverzekering geldt in de hele wereld. De zorgkosten kunnen in het buitenland hoger zijn. Of (gedeeltelijk) voor eigen rekening. Een Europese verordening en de Europese patiëntenrichtlijn geven extra regels voor de vergoeding.

Bindend advies GcZ, 15 december 2021, SKGZ202002537

In de polisvoorwaarden is bepaald dat bij spoedeisende zorg (in het buitenland) aanspraak bestaat op vergoeding van 100% van het maximum tarief dat is vastgesteld op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg, of – bij het ontbreken van een dergelijk tarief – van het maximaal in Nederland geldende marktconforme tarief. Bij de berekening van het marktconforme tarief hoeft in het vervolg niet langer de percentuele verhoging te worden toegepast, waarvan de commissie bij eerdere gelegenheden uitging.

EU/EER, Frankrijk, medisch specialistische zorg, spoedeisende zorg, hoogte vergoeding, marktconform tarief Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, art. 19 Vo.nr.883/2004, art. 25 Vo. nr. 987/2009, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 15 December 2021
Datum publicatie: 15 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 8 november 2021, SKGZ202100016

Verzoeker heeft geen aanspraak op een GGZ-behandeling met opname in Portugal.

EU/EER, Portugal, geneeskundige zorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), stand wetenschap en praktijk, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 20 Verordening (EG) nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 November 2021
Datum publicatie: 10 December 2021
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 October 2021
Datum publicatie: 9 November 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 7 oktober 2021, 2021021813, SKGZ202100016

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Portugal, geneeskundige zorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), stand wetenschap en praktijk, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 20 Verordening (EG) nr. 883/2004.

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 October 2021
Datum publicatie: 9 November 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 November 2021
Datum publicatie: 10 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 29 oktober 2021, SKGZ202100510

De bij verzoeker uitgevoerde Resurfacing Hip Arthroplasty (R.HA) waarbij een metal-on-metal (MoM) heupprothese is geplaatst, voldoet niet aan de stand van de wetenschap en praktijk en komt daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Verzoeker heeft voorts geen aanspraak op een vergoeding als ware een standaard heupoperatie bij hem uitgevoerd. Toestemming op grond van Vo. nr. 883/2004 werd terecht geweigerd.

EU/EER, België, medisch-specialistische zorg, Resurfacing Hip Arthroplasty (RHA), metaalop-metaal-prothese (MoM-prothese) Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 October 2021
Datum publicatie: 1 November 2021
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 August 2021
Datum publicatie: 1 November 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 9 augustus 2021, 2021020438, SKGZ202100510

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, België, medisch-specialistische zorg, Resurfacing Hip Arthroplasty (RHA), metaalop-metaal-prothese (MoM-prothese) Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 20 Vo. nr. 883/2004.

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 August 2021
Datum publicatie: 1 November 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 October 2021
Datum publicatie: 1 November 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 29 oktober 2021, SKGZ202100288

Resurfacing Hip Arthroplasty (R.HA) waarbij een MoM-heupprothese wordt geplaatst is geen zorg conform de stand van de wetenschap en praktijk. Geen aanspraak op vergoeding kosten van verblijf in een zorghotel.

EU/EER, medisch-specialistische zorg, R.HA met gebruik van Metal-onMetal (MoM) protheses, stand wetenschap en praktijk, verblijf zorghotel Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 October 2021
Datum publicatie: 1 November 2021
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 October 2021
Datum publicatie: 1 November 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 6 oktober 2021, 2021029471, SKGZ202100288

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, medisch-specialistische zorg, R.HA met gebruik van Metal-onMetal (MoM) protheses, stand wetenschap en praktijk, verblijf zorghotel Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 20 Vo. nr. 883/2004.

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 October 2021
Datum publicatie: 1 November 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 October 2021
Datum publicatie: 1 November 2021
Bekijk deze uitspraak

Niet-Bindend advies GcZ, 22 september 2021, SKGZ202101169

Thailand, State of insurance Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 September 2021
Datum publicatie: 4 October 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 24 september 2021, SKGZ202100352

Geen vergoeding vanwege ontbreken voorafgaande toestemming voor de behandeling. Het betreft geen second opinion. Hiervoor is het nodig dat met de uitslag van de bevindingen van de tweede arts wordt teruggegaan naar de behandelend arts.

EU/EER, Duitsland, medisch-specialistische zorg, onderzoeken en behandelingen bij achalasie, behandeling door arts van eigen keuze, ontbreken verwijzing en voorafgaande toestemming Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 September 2021
Datum publicatie: 27 September 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 26 mei 2020, 2020019908, SKGZ201901567

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, EU/EER, Spanje, geneeskundige zorg, medisch specialistische revalidatie, hulpmiddelenzorg, zittend ziekenvervoer, indicatie, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.4, 2.9, 2.13 en 2.14 Bzv, 2.1, 2.6, 2.12 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, art. 20 Vo. nr. 883/2004.

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 May 2020
Datum publicatie: 10 September 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 September 2021
Datum publicatie: 8 September 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 8 september 2021, SKGZ201901567

Verzoeker kan alleen aanspraak maken op medisch specialistische revalidatiezorg als hij hierop redelijkerwijs is aangewezen en de zorg doelmatig is.

EU/EER, Spanje, geneeskundige zorg, medisch specialistische revalidatie, hulpmiddelenzorg, zittend ziekenvervoer, indicatie, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.4, 2.9, 2.13 en 2.14 Bzv, 2.1, 2.6, 2.12 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 September 2021
Datum publicatie: 8 September 2021
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 May 2020
Datum publicatie: 10 September 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 18 augustus 2021, SKGZ202100703

Geen voorafgaande verwijzing en geen voorafgaande toestemming gevraagd.

EU/EER, Duitsland, mondzorg, kaakchirurgie, ontbrekende gegevens Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 14 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 August 2021
Datum publicatie: 23 August 2021
Bekijk deze uitspraak