Divers

Divers

De Geschillencommissie bemiddelt bij zaken waar je er zelf niet uitkomt met je zorgverzekeraar. Hier vind je alle onderwerpen waar eerder uitspraken over zijn gedaan.

Advies Zorginstituut Nederland, 22 juni 2021, 2021022521, SKGZ202002271

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, voetverzorging, pedicure bij diabetes, onbekendheid met voorwaarden : Voorwaarden zorgverzekering 2015-2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015-2018, art. 6:213 en 233 BW.

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 June 2021
Datum publicatie: 24 August 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 August 2021
Datum publicatie: 23 August 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 28 mei 2021, 2021003551, SKGZ202001298

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, mechanische ademhalingsondersteuning, vergoeding stroomkosten Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.9 Bzv, 2.6, onderdeel b en 2.9 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 28 May 2021
Datum publicatie: 3 August 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 12 July 2021
Datum publicatie: 19 July 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 18 augustus 2021, SKGZ202002271

Voetzorg door een medisch pedicure in verband met een diabetische voet wordt alleen vergoed als er een samenwerkingsverband is met de podotherapeut.

Geneeskundige zorg, voetverzorging, pedicure bij diabetes, onbekendheid met voorwaarden Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2015-2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015-2018, art. 6:213 en 233 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 August 2021
Datum publicatie: 23 August 2021
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 June 2021
Datum publicatie: 24 August 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 18 augustus 2021, SKGZ202001799

Er is niet gebleken dat een aanvraag voor een knieoperatie is ingediend. Daarom is geen sprake van verwijtbaar handelen of nalaten van de zorgverzekeraar en wordt het verzoek om schadevergoeding afgewezen.

Medisch-specialistische zorg, weigering vergoeding knieoperatie, schadevergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 August 2021
Datum publicatie: 23 August 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 12 juli 2021, SKGZ202001298

Stroomkosten bij mechanische beademingsapparatuur worden vergoed ten laste van de zorgverzekering. Deze kosten vallen onder de aanspraak op medisch-specialistische zorg. Het gaat hierbij om vergoeding van de werkelijke kosten. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat de werkelijke kosten meer bedragen dan € 1,- per dag. Wel heeft hij aanspraak op een aanvullende vergoeding van € 1,– per dag voor het tweede beademingsapparaat.

Hulpmiddelenzorg, mechanische ademhalingsondersteuning, vergoeding stroomkosten Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.9 Bzv, 2.6, onderdeel b en 2.9 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 12 July 2021
Datum publicatie: 19 July 2021
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 28 May 2021
Datum publicatie: 3 August 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 20 april 2021, SKGZ201902686

Uit de rechtstreeks werkende Avg vloeit voort dat een verzekerde recht heeft op inzage in zijn dossier, voor zover zijn persoonsgegevens hierin zijn opgenomen.

Verzekering via gemeente, recht op inzage in dossier, schadevergoeding Regelgeving : Algemene Verordening gegevensbescherming (Avg) (Vo. nr. 2016/679), gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 20 April 2021
Datum publicatie: 21 April 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 20 april 2021, SKGZ202002125

De ziektekostenverzekeraar heeft de declaratie ten onrechte in behandeling genomen, nadat verzoeker hiertegen bezwaar maakte. De ziektekostenverzekeraar hoefde geen fraudeonderzoek te starten.

Eigen risico, fraudemelding, niet-gecontracteerde zorgaanbieder, onderzoeksplicht Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, art. 19 Zvw, art. 2.17 Bzv, art. 35 Wmg, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 20 April 2021
Datum publicatie: 21 April 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 10 februari 2021, SKGZ202001803

De commissie oordeelt dat de ziektekostenverzekeraar niet onzorgvuldig jegens verzoeker heeft gehandeld doordat hij heeft ingestemd met de beëindiging van de zorgrelatie tussen verzoeker en de zorgaanbieder, welke instemming door de zorgaanbieder op basis van een bepaling in de overeenkomst tussen de ziektekostenverzekeraar en de zorgaanbieder in het belang van de verzekerde moet worden gevraagd. De ziektekostenverzekeraar heeft zowel de zorgaanbieder als verzoeker gehoord voordat de overeenkomst door de zorgaanbieder werd beëindigd. Verzoeker had tijdig moeten kiezen voor een andere zorgaanbieder.

Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, beëindiging zorgverlening, zorgplicht privacy Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, art. 11 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 7:460 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 February 2021
Datum publicatie: 12 February 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 6 januari 2021, SKGZ202000347

De aangevraagde voedselintolerantietest valt niet onder de dekking van de zorgverzekering. Het betreft geen zorg zoals huisartsen of medisch specialisten die plegen te bieden. De aanvullende ziektekostenverzekering biedt geen dekking. Toepassing van de verzekeringsvoorwaarden leidt niet tot een uitkomst die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. In de beslissing niet opnieuw coulance toe te passen, kan de commissie niet treden.

Laboratoriumonderzoek, ImuPro Complete voedselovergevoeligheidstest Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 January 2021
Datum publicatie: 7 January 2021
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 December 2020
Datum publicatie: 7 January 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 1 december 2020, 2020048587, SKGZ202000347

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Laboratoriumonderzoek, ImuPro Complete voedselovergevoeligheidstest Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 December 2020
Datum publicatie: 7 January 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 January 2021
Datum publicatie: 7 January 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 20 juli 2020, SKGZ202000106

Aanvullende ziektekostenverzekering, vergoeding rijbewijskeuring Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 July 2020
Datum publicatie: 22 July 2020
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 17 juni 2020, SKGZ201902331

Eigen bijdrage medicatie ADHD, onduidelijk wijzigingsaanhangsel Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 17 June 2020
Datum publicatie: 23 June 2020
Bekijk deze uitspraak