Farmaceutische zorg

Farmaceutische zorg

Hieronder vallen geneesmiddelen (medicijnen) en bepaalde dieetpreparaten. De basisverzekering vergoedt alleen geregistreerde medicijnen uit het GVS. Het kan zijn dat de zorgverzekeraar alleen de goedkoopste variant van een medicijn betaalt.

Bindend advies GcZ, 21 december 2021, SKGZ202100223

De ziektekostenverzekeraar mag een preferentiebeleid voeren. Het is aan verzoeker aannemelijk te maken dat een medische noodzaak bestaat voor een ander dan het preferente geneesmiddel.

Farmaceutische zorg, Wellbutrin® XR 150 mg, preferentiebeleid, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 December 2021
Datum publicatie: 23 December 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 October 2021
Datum publicatie: 23 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 20 oktober 2021, 2021027606, SKGZ202100223

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, Wellbutrin® XR 150 mg, preferentiebeleid, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 October 2021
Datum publicatie: 23 December 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 December 2021
Datum publicatie: 23 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 4 november 2021, 2020014056, SKGZ201902505

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, fluoxetine, taperingstrips, rationele farmacotherapie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 November 2021
Datum publicatie: 20 December 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 December 2021
Datum publicatie: 15 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 14 december 2021, SKGZ201902505

De afbouw van het middel fluoxetine door middel van taperingstrips komt niet voor vergoeding in aanmerking, omdat niet is voldaan aan de eis van rationele farmacotherapie.

Farmaceutische zorg, fluoxetine, taperingstrips, rationele farmacotherapie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 December 2021
Datum publicatie: 15 December 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 November 2021
Datum publicatie: 20 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 9 augustus 2021, 2021029444, SKGZ202100076

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, CoAprovel®, preferentiebeleid, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5, bijlage 1 en bijlage 2 Rzv.

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 August 2021
Datum publicatie: 6 December 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 December 2021
Datum publicatie: 6 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 6 december 2021, SKGZ202100076

De commissie oordeelt uitsluitend in het individuele geval. Medische noodzaak van het niet-preferente geneesmiddel niet aannemelijk gemaakt.

Farmaceutische zorg, CoAprovel®, preferentiebeleid, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5, bijlage 1 en bijlage 2 Rzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 December 2021
Datum publicatie: 6 December 2021
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 August 2021
Datum publicatie: 6 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 24 november 2021, SKGZ202100456

De ziektekostenverzekeraar mag besluiten alleen de door hem aangewezen voorkeursgeneesmiddelen buiten de berekening van het verplicht en vrijwillig eigen risico te houden.

Eigen risico, farmaceutische zorg, voorkeursbeleid, insulinepen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 19 t/m 23 Zvw, 2.1, 2.8 en 2.17 t/m 2.19 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 November 2021
Datum publicatie: 24 November 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 1 december 2021, SKGZ202001649

Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van Nexium®, ook niet als hij het prijsverschil tussen dit middel en het preferente geneesmiddel voor zijn rekening neemt, aangezien een medische noodzaak voor het gebruik van Nexium® ontbreekt.

Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, Nexium®, esomeprazol, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5, Bijlage 1 en Bijlage 2 Rzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 December 2021
Datum publicatie: 1 December 2021
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 September 2021
Datum publicatie: 1 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 2 september 2021, 2021031354, SKGZ202001649

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, Nexium®, esomeprazol, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5, Bijlage 1 en Bijlage 2 Rzv

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 September 2021
Datum publicatie: 1 December 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 December 2021
Datum publicatie: 1 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 27 oktober 2021, SKGZ202101150

Medische noodzaak voor Renitec niet aangetoond.

Farmaceutische zorg, voorkeursbeleid, IDEA-contract, Renitec, medische noodzaak, informatievoorziening wijziging, gewekt vertrouwen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020 en 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020 en 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 October 2021
Datum publicatie: 1 November 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 5 december 2019, 2019055978, SKGZ201901760

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, magistrale bereiding, sulpiride 25 mg Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019.

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 December 2019
Datum publicatie: 21 October 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 October 2021
Datum publicatie: 7 October 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 10 augustus 2021, 2021029681, SKGZ202100061

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, vergoeding estradiolpleisters, Dermestril® Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 August 2021
Datum publicatie: 26 October 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 October 2021
Datum publicatie: 21 October 2021
Bekijk deze uitspraak