Farmaceutische zorg

Farmaceutische zorg

Hieronder vallen geneesmiddelen (medicijnen) en bepaalde dieetpreparaten. De basisverzekering vergoedt alleen geregistreerde medicijnen uit het GVS. Het kan zijn dat de zorgverzekeraar alleen de goedkoopste variant van een medicijn betaalt.