Fraude

Fraude

Wordt met opzet een rekening ingediend voor zorg die niet is geleverd? Dan kan sprake zijn van fraude. Dat kan leiden tot het beëindigen van de verzekering. Of het opnemen in een register, waardoor het afsluiten van een nieuwe verzekering moeilijker wordt.

Bindend advies GcZ, 2 juli 2021, SKGZ202002413

De ziektekostenverzekeraar moet een deel van de maatregelen die door hem zijn opgelegd in verband met fraude matigen

Fraude, terugvordering, registratie in het externe verwijzingsregister (EVR), politieaangifte, zittend ziekenvervoer Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2015-2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.13 en 2.14 Bzv, 2.37 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015-2020, art. 7:941 BW, verzoek gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 2 July 2021
Datum publicatie: 5 July 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 24 maart 2021, SKGZ202000505

Een deel van het verzoek is te laat ingediend. Daarom wordt dit deel van het verzoek niet inhoudelijk behandeld. Voor het overige geldt dat het fraudeonderzoek zorgvuldig is uitgevoerd, dat het teruggevorderde bedrag correct is en dat er geen aanleiding bestaat dit te matigen, dat de onderzoekskosten terecht bij verzoekster in rekening zijn gebracht en dat de hoogte hiervan redelijk is, en dat verzoekster geen belang meer heeft bij een uitspraak over de beëindiging van haar verzekering.

Fraude, declaraties PGB vv, terugvordering, beëindiging zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, registratie in interne incidentenregister, opname persoonsgegevens in Extern Verwijzingsregister, melding van dossier bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude, vordering onderzoekskosten, aangifte Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2015-2019, artt. 10 en 11 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015-2019, artt. 6:95 jo. 6:96, 7:941 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 March 2021
Datum publicatie: 25 March 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 24 maart 2021, SKGZ202001439

Een deel van het verzoek is te laat ingediend. Daarom wordt dit deel van het verzoek niet inhoudelijk behandeld. Voor het overige geldt dat het fraudeonderzoek zorgvuldig is uitgevoerd en dat verzoeker geen belang meer heeft bij een uitspraak over de beëindiging van zijn verzekering.

Fraude, declaraties PGB vv, beëindiging zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, registratie in interne incidentenregister, opname persoonsgegevens in Extern Verwijzingsregister, melding van dossier bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude, aangifte Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2015-2019, artt. 10 en 11 Zvw,Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015-2019, 7:941 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 March 2021
Datum publicatie: 25 March 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 22 januari 2021, SKGZ202001426

De zorgverzekeraar heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar vermoede declaratiefraude.

Fraude, melding declaratiefraude, onderzoeksplicht Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, art. 35 Wmg, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 22 January 2021
Datum publicatie: 25 January 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 18 maart 2020, SKGZ201901660

Veronderstelde fraude, aanvullende ziektekostenverzekering, alternatieve geneeswijzen,acupunctuur, onjuiste data op de nota’s, vergoeding nota’s, terugvordering uitgekeerdevergoedingen, registratie in het interne Incidentenregister van de ziektekostenverzekeraar,melding van de registratie bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude van het Verbondvan Verzekeraars, vordering onderzoekskosten :Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017 en 2018, artt. 6:96, 7:941 en 7:943BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 March 2020
Datum publicatie: 23 March 2020
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 4 maart 2020, SKGZ201901786

Veronderstelde fraude, farmaceutische zorg, buitenland, Bosnië, niet vergoeden nota’s, terugvordering uitgekeerde vergoeding, beëindiging verzekering, registratie in het interne Incidentenregister van de zorgverzekeraar, vordering onderzoekskosten Voorwaarden zorgverzekering 2016 en 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 7:941 en 7:943 BW verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 March 2020
Datum publicatie: 6 March 2020
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 5 februari 2020, SKGZ201901491

Veronderstelde fraude, medisch specialistische zorg, farmaceutische zorg, buitenland, Irak, niet vergoeden nota’s, beëindiging verzekering, registratie in het interne Incidentenregister van de zorgverzekeraar, registratie in het Extern Verwijzingsregister (EVR), vordering onderzoekskosten Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 7:941 en 7:943 BW, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 5 February 2020
Datum publicatie: 6 February 2020
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 4 december 2019, SKGZ201801759

Veronderstelde fraude, geneeskundige zorg, Egypte, vergoeding nota’s, registratie in het interne Incidentenregister van de ziektekostenverzekeraar, melding van de registratie bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude van het Verbond van Verzekeraars, vordering onderzoekskosten Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, artt. 6:96, 7:941 en 7:943 BW, gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 4 December 2019
Datum publicatie: 6 December 2019
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 25 september 2019, SKGZ201801209

Veronderstelde fraude, Togo, terugvordering vergoedingen, registratie in het interne Incidentenregister van de zorgverzekeraar, registratie in het Extern Verwijzingsregister (EVR) Voorwaarden zorgverzekering 2014 en 2017, artt. 10 en 11 Zvw

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 25 September 2019
Datum publicatie: 26 September 2019
Bekijk deze uitspraak

bindend advies GcZ,6 december 2017,SKGZ201701035

Fraude, geneesmiddelen, duur registratie in het Extern Verwijzingsregister (EVR), Voorwaarden zorgverzekering 2011, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 December 2017
Datum publicatie: 7 December 2017
Bekijk deze uitspraak

bindend advies GcZ,8 november 2017,SKGZ201700722

Veronderstelde fraude, Thailand, terugvordering vergoeding, beëindiging zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, registratie in het interne Incidentenregister van de ziektekostenverzekeraar, registratie in het Extern Verwijzingsregister (EVR), melding bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude van het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland, Voorwaarden zorgverzekering 2012 en 2013, artt. 10 en 11 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012 en 2013, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 November 2017
Datum publicatie: 9 November 2017
Bekijk deze uitspraak

bindend advies GcZ,8 november 2017,SKGZ201700723

Fraude, Thailand, terugvordering vergoeding, beëindiging zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, registratie in het interne Incidentenregister van de ziektekostenverzekeraar, registratie in het Extern Verwijzingsregister (EVR), melding bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude en Zorgverzekeraars Nederland, Voorwaarden zorgverzekering 2014, artt. 10 en 11 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 November 2017
Datum publicatie: 9 November 2017
Bekijk deze uitspraak