Gegevensverstrekking, privacy

Gegevensverstrekking, privacy

Verzekeraars hebben vaak persoonlijke en medische gegevens nodig om te beoordelen of de zorg verstrekt of vergoed wordt. Of zijn verplicht om informatie te delen met bijvoorbeeld het CAK. Voor het verwerken van persoonsgegevens gelden Europese en Nederlandse privacyregels.

Bindend advies GcZ, 17 augustus 2020, SKGZ201902445

Verzoekster krijgt binnen 21 dagen na de hoorzittingen inzage in haar dossier.

Privacy, opvragen en inzage gegevens Regelgeving : Algemene verordening gegevensbescherming (Vo. nr. 2016/679), geschil opgelost

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 17 August 2020
Datum publicatie: 18 August 2020
Bekijk deze uitspraak

bindend advies GcZ,18 april 2018,SKGZ201800037

Onvolledige informatieverstrekking, Voorwaarden zorgverzekering 2016, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, Regeling TH/NR-010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 April 2018
Datum publicatie: 19 April 2018
Bekijk deze uitspraak

bindend advies GcZ,25 maart 2015,SKGZ201401996

Veronderstelde fraude, ter beschikking stellen van bank- en klantnummer aan een derde, terugvordering uitgekeerde vergoedingen, opname van gegevens in het interne incidentenregister, Voorwaarden zorgverzekering 2010-2012, artt. 10 en 11 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010-2012, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 25 March 2015
Datum publicatie: 8 April 2015
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 11 januari 2012, SKGZ2011.00384

Geneeskundige zorg, buitenlandpolis, uitsluiting bestaande aandoening, voorwaarden ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 January 2012
Datum publicatie: 20 January 2012
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies, 12 oktober 2011, SKGZ2010.02050

Fysiotherapie, privacy, controle van de indicatie door de ziekte-kostenverzekeraar, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 12 October 2011
Datum publicatie: 3 November 2011
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 27 augustus 2008, SKGZ2008.00233

Toezending kopie overeenkomsten tussen zorgverzekeraar en de door hem gecontracteerde zorgaanbieders, Voorwaarden zorgverzekering 2006, art. 10, 11 Zvw, 2.1 en 2.2 Bzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 August 2008
Datum publicatie: 20 July 2011
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 19 mei 2010, SKGZ2009.02256

Veronderstelde fraude, opname in intern incidentenregister, registratie bij Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS), melding bij Bureau Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars, buitenlandnota, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, terugvordering uitgekeerde vergoeding, vordering onderzoekskosten, Cairo (Egypte), auto-ongeluk, coma, gebroken been en arm, Voorwaarden zorgverzekering 2008, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 19 May 2010
Datum publicatie: 14 March 2011
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 23 februari 2011, SKGZ2010.00931

Verwerking persoonsgegevens, inschakeling derde, overeenkomst of verbintenis met schademanagementorganisatie?, geen toestemming van betrokkene, verplicht tot medewerking?, Voorwaarden zorgverzekering 2010, Hoofdstuk 2 paragraaf 1 Wbp, artt. 14, 16, 21 en 25 Wbp, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 23 February 2011
Datum publicatie: 7 March 2011
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 3 november 2010, SKGZ2009.01932

Geneeskundige zorg, psychotherapie, vergoeding niet-gecontracteerde zorgaanbieder, DBC, voorwaarden zorgverzekering 2010, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 November 2010
Datum publicatie: 15 December 2010
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 27 oktober 2010, SKGZ2009.02212

Colombia, geneeskundige zorg, farmaceutische zorg, specificatie nota’s, kosten rechtsbijstand, voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 27 October 2010
Datum publicatie: 15 December 2010
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 3 november 2010, SKGZ2010.00007

Buitenland, geneeskundige zorg, geneesmiddelen, declaraties, kosten van hotel, taxi, telefoon en vliegtickets, voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 3 November 2010
Datum publicatie: 15 December 2010
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 27 oktober 2010, SKGZ2010.00103

Mondzorg, hoogte vergoeding, toezending originele nota, schadevergoeding, voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.4 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 October 2010
Datum publicatie: 15 December 2010
Bekijk deze uitspraak