GGZ, psychologische zorg

GGZ, psychologische zorg

GGZ is de afkorting voor: geestelijke gezondheidszorg. De huisarts behandelt lichte psychische klachten. De huisarts verwijst mensen met matige tot zware psychische problemen naar de GGZ. Niet alle psychologische zorg wordt uit de basisverzekering vergoedt. De behandeling van aanpassingsstoornissen en de hulp bij werk- en relatieproblemen worden niet vergoed.

Bindend advies GcZ, 8 november 2021, SKGZ202100016

Verzoeker heeft geen aanspraak op een GGZ-behandeling met opname in Portugal.

EU/EER, Portugal, geneeskundige zorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), stand wetenschap en praktijk, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 20 Verordening (EG) nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 November 2021
Datum publicatie: 10 December 2021
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 October 2021
Datum publicatie: 9 November 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 7 oktober 2021, 2021021813, SKGZ202100016

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Portugal, geneeskundige zorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), stand wetenschap en praktijk, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 20 Verordening (EG) nr. 883/2004.

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 October 2021
Datum publicatie: 9 November 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 November 2021
Datum publicatie: 10 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 3 september 2021, SKGZ202000620

Verslavingszorg behoort tot geneeskundige zorg zoals medisch specialisten en klinisch psychologen die plegen te bieden en mag ook ten laste van de zorgverzekering worden verleend onder regie van een verslavingsarts. Uit het model-kwaliteitsstatuut GGZ en de polisvoorwaarden vallen geen kwantitatieve normen af te leiden voor de mate van betrokkenheid van de regiebehandelaar noch dat het noodzakelijk is dat een psychiater of klinisch psycholoog altijd deelneemt aan het multidisciplinair overleg dan wel wordt geraadpleegd over het behandelplan. De verleende zorg valt onder de dekking van de zorgverzekering. Omdat de zorg is verleend door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, heeft verzoeker aanspraak op 80% van het ‘in de markt gebruikelijke tarief’.

Specialistische geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, niet-gecontracteerde zorgaanbieder, regiebehandelaar Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, en 2.4 Bzv, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 3 September 2021
Datum publicatie: 3 September 2021
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 20 May 2021
Datum publicatie: 3 September 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 20 mei 2021, 2020038262, SKGZ202000620

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Specialistische geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, niet-gecontracteerde zorgaanbieder, regiebehandelaar Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, en 2.4 Bzv.

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 20 May 2021
Datum publicatie: 3 September 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 3 September 2021
Datum publicatie: 3 September 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 29 maart 2021, SKGZ201902705

De code OVP (Onverzekerd Product) kan niet worden vergoed ten laste van de zorgverzekering.

Geestelijke gezondheidszorg, generalistische basis-GGZ intensief, onverzekerd product (OVP) Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2015-2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014-2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 March 2021
Datum publicatie: 31 March 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 20 januari 2021, SKGZ201901736

Klinische behandeling van een verslaving moet gepaard gaan met een gedegen voor- en natraject.

Zuid-Afrika, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, klinische opname White River Manor, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 January 2021
Datum publicatie: 25 January 2021
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 December 2020
Datum publicatie: 25 January 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 17 december 2020, 2020033574, SKGZ201901736

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Zuid-Afrika, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, klinische opname White River Manor, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 December 2020
Datum publicatie: 25 January 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 January 2021
Datum publicatie: 25 January 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 4 december 2019, SKGZ201802106

Eigen risico, verplicht eigen risico, geestelijke gezondheidszorg, acute zorgvraag Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11, 19 en 21 Zvw, 2.1,2.4 en 2.17 Bzv, 2.1 Rzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 December 2019
Datum publicatie: 6 December 2019
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 September 2019
Datum publicatie: 6 December 2019
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 20 november 2019, SKGZ201900559

Geestelijke gezondheidszorg, kwaliteit zorgverlening, declaratie : Voorwaarden zorgverzekering 2017 en 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1,2.4 en 2.17 toten met 2.19 Bzv en 2.38 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017 en 2018, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 November 2019
Datum publicatie: 25 November 2019
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 14 augustus 2019, SKGZ201801711

Schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2018, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, art. 6:74 BW, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 14 August 2019
Datum publicatie: 14 August 2019
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 24 May 2019
Datum publicatie: 24 May 2019
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 14 augustus 2019, SKGZ201801722

Geneeskundige zorg, GGZ, verplicht eigen risico, indicatie, gedeclareerde uren : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11,19 en 21 Zvw, 2.1,2.4, 2.17 en 2.18 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 August 2019
Datum publicatie: 14 August 2019
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 19 februari 2019, 2019000937, SKGZ201800659

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekerinaswet, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), verplicht en vrijwillig eigen risico, toezegging zorgverlener

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 20 June 2019
Datum publicatie: 20 June 2019
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 20 June 2019
Datum publicatie: 20 June 2019
Bekijk deze uitspraak