Huisartsenzorg

Huisartsenzorg

Je huisarts is vaak het eerste aanspreekpunt bij vragen of klachten over je gezondheid. Voor de zorg door een huisarts krijg je een vergoeding uit het basispakket. Dat gaat meestal niet af van je eigen risico. Maar soms wel.

bindend advies GcZ,24 januari 2018,SKGZ201701110

Huisartsenzorg, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 January 2018
Datum publicatie: 25 January 2018
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 19 december 2012, SKGZ2011.02690

EU/EER, huisartsenzorg, farmaceutische zorg, Voltaren Emulgel®, Brufen®, Coldhot®, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, artt. 19, 20 en 25 Vo 883/2004, art. 56 en 28 WVEU, verzoek gedeeltijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 19 December 2012
Datum publicatie: 8 January 2013
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 September 2012
Datum publicatie: 7 October 2016
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 15 augustus 2012, SKGZ2011.01784

EU-EER, declaraties, UV-lichttherapie, toegekende DBC, uroloog, internist, laboratoriumonderzoek, behandeling en onderzoek door huisarts, zorg zoals huisartsen plegen te bieden, Voorwaarden zorgverzekering 2010 en 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaar-den aanvullende ziektekostenverzekering 2010 en 2011, art. 17 en 18 Vo 883/2004, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 15 August 2012
Datum publicatie: 21 August 2012
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 30 mei 2012, SKGZ2011.02293

Hulpmiddelenzorg, steunzolen, chiropractor, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010 en 2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 May 2012
Datum publicatie: 8 June 2012
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 7 maart 2012, SKGZ2011.01570

Geneeskundige zorg, laboratoriumonderzoek, MCR, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 7 March 2012
Datum publicatie: 9 March 2012
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 8 april 2009, SKGZ2008.02691

EU/EER, geneeskundige zorg, laboratoriumonderzoek; farmaceutische zorg, Fasigyn® (werkzame stof tinidazol), Novothyral® (werkzame stoffen levothyroxine en liothyronine) en Thyroxine® zittend ziekenvervoer, syndroom van Sjögren, Brussel. (België), verwijzing huisarts, Voorwaarden zorgverzekering 2008, art. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2, 2.4, 2.8 en 2.14 Bzv, 2.5, 2.38, 2.39 en 2.40 e.v. bijlage 1 en 2 Rzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 April 2009
Datum publicatie: 14 December 2011
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 16 maart 2011, SKGZ2010.01599

Geneeskundige zorg, huisartsenzorg, ‘plegen te bieden’, Antwerpen (België), Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 16 March 2011
Datum publicatie: 12 April 2011
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 23 september 2009, SKGZ2008.01819

Paramedische zorg, dieetadvisering, mondzorg, verrekening met eigen risico, nalating in informatieplicht, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.6 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 September 2009
Datum publicatie: 4 April 2011
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 20 juni 2007, SKGZ2007.00143 (ANO07.109)

Geneeskundige zorg, uitschrijven recept influenzavaccin, Farmaceutische zorg, influenzavaccin, Voorwaarden zorgverzekering 2006, art. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.4, 2.5 en bijlage 1 Rzv), verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 June 2007
Datum publicatie: 1 March 2011
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 17 november 2010, SKGZ2010.00233

Laboratoriumonderzoek op verwijzing van een huidtherapeut, telefonische toezegging?, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 November 2010
Datum publicatie: 28 February 2011
Bekijk deze uitspraak