Paramedische zorg

Paramedische zorg

Onder paramedische zorg vallen: fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek. Het basispakket dekt deze zorg beperkt.

Bindend advies GcZ, 22 december 2021, SKGZ202100251

Geen aanspraak op vergoeding behandelingen fysiotherapie ten laste van de zorgverzekering, bij ontbreken van een indicatie volgens Bijlage 1 Bzv.

Geneeskundige zorg, fysiotherapie, indicatie, eigen risico Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.6 en Bijlage 1 Bzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 December 2021
Datum publicatie: 23 December 2021
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 October 2021
Datum publicatie: 23 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 6 oktober 2021, 2021034271, SKGZ202100251

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, fysiotherapie, indicatie, eigen risico Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.6 en Bijlage 1 Bzv,

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 October 2021
Datum publicatie: 23 December 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 December 2021
Datum publicatie: 23 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 8 april 2021, 2021002823, SKGZ202001697

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Paramedische zorg, fysiotherapie, chronische indicatie, syringomyelie, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11, 2.1 en 2.6 en Bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 8 April 2021
Datum publicatie: 27 July 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 14 April 2021
Datum publicatie: 16 April 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 24 september 2020, 2020012316, SKGZ201901848

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, voetverzorging, pedicure Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2015-2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015-2020.

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 September 2020
Datum publicatie: 7 July 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 November 2020
Datum publicatie: 19 November 2020
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 1 juli 2021, SKGZ202002518

De ziektekostenverzekeraar heeft onvoldoende gemotiveerd dat twee fysiotherapiebehandelingen per week in het geval van verzoekster niet doelmatig zijn.

Paramedische zorg, fysiotherapie lymfoedeem, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.6 en bijlage 1 Bzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 1 July 2021
Datum publicatie: 1 July 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 14 april 2021, SKGZ202001697

De ziektekostenverzekeraar heeft onvoldoende gemotiveerd dat twee fysiotherapiebehandelingen per week in het geval van verzoekster niet doelmatig zijn.

Paramedische zorg, fysiotherapie, chronische indicatie, syringomyelie, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11, 2.1 en 2.6 en Bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 14 April 2021
Datum publicatie: 16 April 2021
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 8 April 2021
Datum publicatie: 27 July 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 20 januari 2021, SKGZ202000652

De ziektekostenverzekeraar hoeft niet te waarschuwen als het maximale aantal behandelingen fysiotherapie (bijna) is opgebruikt.

Fysiotherapie, AV, overschrijding aantal behandelingen, eigen risico, verplicht eigen risico, betalingsachterstand Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 19 Zvw, 2.1, 2.8 en 2.17 en Bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 January 2021
Datum publicatie: 25 January 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 18 november 2020, SKGZ201901848

Een verzekerde kan alleen aanspraak maken op een behandeling door een medisch pedicure als sprake is van geneeskundige zorg en de omvang van de zorg is vastgesteld door middel van een zorgprofiel.

Geneeskundige zorg, voetverzorging, pedicure Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2015-2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015-2020, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 November 2020
Datum publicatie: 19 November 2020
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 September 2020
Datum publicatie: 7 July 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 23 september 2020, SKGZ201902631

Verzoekster heeft recht op een aparte machtiging voor littekentherapie.

Paramedische zorg, littekentherapie door huidtherapeut in combinatie met fysiotherapie en oedeemtherapie, indicatie, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.6 en Bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 23 September 2020
Datum publicatie: 24 September 2020
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 17 August 2020
Datum publicatie: 24 September 2020
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 17 augustus 2020, 2020029751, SKGZ201902631

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Paramedische zorg, littekentherapie door huidtherapeut in combinatie met fysiotherapie en oedeemtherapie, indicatie, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.6 en Bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 17 August 2020
Datum publicatie: 24 September 2020
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 23 September 2020
Datum publicatie: 24 September 2020
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 18 augustus 2020, SKGZ201902762

Partijen hebben ter zitting overeenstemming bereikt.

Paramedische zorg, fysiotherapie en oedeemtherapie, eerste 20 behandelingen, declaratiecodes Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.6 en Bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, geschil opgelost

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 18 August 2020
Datum publicatie: 18 August 2020
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 3 June 2020
Datum publicatie: 18 August 2020
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 3 juni 2020, 2020021327, SKGZ201902762

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Paramedische zorg, fysiotherapie en oedeemtherapie, eerste 20 behandelingen, declaratiecodes Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.6 en Bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 3 June 2020
Datum publicatie: 18 August 2020
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 18 August 2020
Datum publicatie: 18 August 2020
Bekijk deze uitspraak