Plastisch-chirurgische zorg

Plastisch-chirurgische zorg

Het basispakket dekt plastisch-chirurgische zorg beperkt. Het moet gaan om een verminking of een aantoonbare lichamelijke functiestoornis. Een aantal behandelingen zijn volledig uitgesloten. Bekijk de uitspraken van de Geschillencommissie hierover.

Bindend advies GcZ, 14 december 2021, SKGZ202100764

Het verzoek wordt afgewezen, omdat bij verzoekster geen sprake is van verminking dan wel van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis in de vorm van een ernstige bewegingsbeperking of onbehandelbaar smetten.

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, buikwandcorrectie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 December 2021
Datum publicatie: 15 December 2021
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 August 2021
Datum publicatie: 15 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 5 augustus 2021, 2021030077, SKGZ202100764

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, buikwandcorrectie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 August 2021
Datum publicatie: 15 December 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 December 2021
Datum publicatie: 15 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 24 november 2021, SKGZ202002408

Verlagen van het dorsum nasi (de neusrug) en het (met alar batten graft = neusimplantaat) verstevigen van de alaire structuren (de neusvleugels) bij een ‘tension nose’ en neusklepinsufficiëntie voldoet niet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Het verruimen van de (inwendige) neusklep regio voldoet wel aan dit criterium, maar in de situatie van verzoekster ontbreekt hiervoor een (verzekerings)indicatie.

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, neuscorrectie/rhinoplastiek bij een ‘tension nose’ en neusklepinsufficiëntie, stand wetenschap en praktijk, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 November 2021
Datum publicatie: 24 November 2021
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 November 2021
Datum publicatie: 24 November 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 3 november 2021, 2021025331, SKGZ202002408

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, neuscorrectie/rhinoplastiek bij een ‘tension nose’ en neusklepinsufficiëntie, stand wetenschap en praktijk, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 November 2021
Datum publicatie: 24 November 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 November 2021
Datum publicatie: 24 November 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 23 september 2021, 2021031513, SKGZ202100711

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, buikwandcorrectie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 September 2021
Datum publicatie: 11 November 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 November 2021
Datum publicatie: 11 November 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 10 november 2021, SKGZ202100711

Verzoekster heeft geen aanspraak op een buikwandcorrectie omdat een (verzekerings)indicatie hiervoor ontbreekt.

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, buikwandcorrectie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 November 2021
Datum publicatie: 11 November 2021
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 September 2021
Datum publicatie: 11 November 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 1 juli 2021, 2021023098, SKGZ202001974

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, voorhoofdslift en wenkbrauwlift Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 July 2021
Datum publicatie: 21 October 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 October 2021
Datum publicatie: 20 October 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 14 oktober 2021, SKGZ202001974

Aanspraak op een voorhoofdslift en wenkbrauwlift ten laste van de zorgverzekering bestaat in geval van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis of verminking.

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, voorhoofdslift en wenkbrauwlift Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 October 2021
Datum publicatie: 20 October 2021
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 July 2021
Datum publicatie: 21 October 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 19 juli 2021, 2021025975, SKGZ202100543

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, voorhoofdsplastiek via bicoronale, pretrichiale benadering met haarlijncorrectie in combinatie met een wenkbrauwlift, kinplastiek, manvrouw transgender, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019.

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 19 July 2021
Datum publicatie: 8 September 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 September 2021
Datum publicatie: 8 September 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 8 september 2021, SKGZ201900983

Er bestaat geen aanspraak op een dermolipectomie van de buik, omdat een verzekeringsindicatie in de vorm van verminking of een aantoonbare lichamelijke functiestoornis ontbreekt.

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, dermolipectomie buik Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 September 2021
Datum publicatie: 9 September 2021
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 August 2021
Datum publicatie: 10 September 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 2 augustus 2021, 2020017257, SKGZ201900983

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, dermolipectomie buik Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019.

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 August 2021
Datum publicatie: 10 September 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 September 2021
Datum publicatie: 9 September 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 1 september 2021, SKGZ202101004

Het ontbreken van voorafgaande toestemming kan verzoekster worden tegengeworpen, omdat zij er niet in is geslaagd aannemelijk te maken dat de ziektekostenverzekeraar haar telefonisch niet over deze voorwaarde heeft geïnformeerd of dat hij heeft verklaard zich niet langer op dit vereiste te zullen beroepen.

Turkije, plastische chirurgie, buikwandcorrectie, telefonische informatieverstrekking Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 13 Nederlands-Turks Verdrag inzake sociale zekerheid, art. 150 Rv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 September 2021
Datum publicatie: 2 September 2021
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 August 2021
Datum publicatie: 2 September 2021
Bekijk deze uitspraak