Premie, eigen risico

Premie, eigen risico

Voor de zorgverzekering wordt een bedrag aan de verzekeraar betaald. Dit wordt premie genoemd. Wordt de premie voor de basisverzekering niet op tijd betaald? Dan kan de verzekeraar dat melden bij het CAK.

Bindend advies GcZ, 22 december 2021, SKGZ202101476

De ziektekostenverzekeraar heeft het eigen risico 2020 en 2021 terecht in rekening gebracht voor fysiotherapiebehandelingen die op grond van de zorgverzekering zijn vergoed.

Eigen risico, fysiotherapie, telefonische toezegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020 en 2021, artt. 10, 11, 19 en 20 Zvw, 2.1, 2.6 en 2.17 Bzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 December 2021
Datum publicatie: 23 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 21 december 2021, SKGZ202002601

Verzoeker moet het verplicht eigen risico voor zowel 2019 als 2020 aan de zorgverzekeraar voldoen.

Eigen risico, medisch specialistische zorg, staaroperaties, twee zorgvragen, startdatum DBC Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 19-23 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.17-2.19 Bzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 December 2021
Datum publicatie: 23 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 6 december 2021, SKGZ202100571

Partijen hebben overeenstemming bereikt over de achterstand en afspraken gemaakt over de betalingen.

Incassokosten, premie, eigen risico, toerekening betalingen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020 en 2021, artt. 10, 11, 16, 20 en 21 Zvw, 2.1, 2.17 en 2.18 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020 en 2021, artt. 6:43 en 7:932 BW, opgelost.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 6 December 2021
Datum publicatie: 6 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 24 november 2021, SKGZ202100456

De ziektekostenverzekeraar mag besluiten alleen de door hem aangewezen voorkeursgeneesmiddelen buiten de berekening van het verplicht en vrijwillig eigen risico te houden.

Eigen risico, farmaceutische zorg, voorkeursbeleid, insulinepen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 19 t/m 23 Zvw, 2.1, 2.8 en 2.17 t/m 2.19 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 November 2021
Datum publicatie: 24 November 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 17 november 2021, SKGZ202001936

Een zorgverzekeraar hoeft een verzekerde pas af te melden als wanbetaler bij het CAK op het moment dat hij de volledige schuld, inclusief kosten, heeft voldaan.

Premie, premieachterstand, afmelding CAK, verjaring, natuurlijke verbintenis Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2006-2021, artikel 34a en paragraaf 3.3 Zvw, en artt. 3:307, 3:317, 6:3, 6:4, 6:131 en 6:248 BW, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 17 November 2021
Datum publicatie: 22 November 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 3 november 2021, SKGZ202100367

Aanvraag aanvullende ziektekostenverzekeringen terecht geweigerd, betalingsachterstand juist vastgesteld.

Premie, premieachterstand, herstel aanvullende ziektekostenverzekering, hoogte betalingsachterstand, telefonische toezegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2006-2021, art. 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 November 2021
Datum publicatie: 5 November 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 8 november 2021, SKGZ202001498

De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvullende ziektekostenverzekering terecht beëindigd. Het is aan de gemeente te beoordelen wie er mag deelnemen aan de collectiviteit die hij aanbiedt. De ziektekostenverzekeraar hoeft geen schadevergoeding aan verzoekster toe te kennen.

Premie, betalingsachterstand, beëindiging collectiviteit gemeente Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020 en 2021, artt. 16 en 18 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020 en 2021, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 8 November 2021
Datum publicatie: 9 November 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 27 oktober 2021, SKGZ202101108

De commissie wijst het verzoek af. De ziektekostenverzekeraar heeft het verplicht eigen risico 2020 voor medisch specialistische zorg terecht bij verzoekster in rekening gebracht.

Eigen risico, DBC-systematiek, Covid-19 Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 19, 21 en 23 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.17 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 October 2021
Datum publicatie: 1 January 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 4 november 2021, SKGZ202002067

Vordering tot schadevergoeding afgewezen, aanmelding van verzoeker als wanbetaler bij het CAK met ingang van 1 augustus 2020 ten onrechte evenals de verrekening van een bedrag van € 698,94 met de achterstand.

Premie, aanmelding CAK, uitbetaling nota, verrekening, schadevergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2017-2021, paragraaf 3.3 Zvw, 6:127 BW, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 4 November 2021
Datum publicatie: 5 November 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 27 oktober 2021, SKGZ202100567

Aanmelding als wanbetaler bij het CAK met ingang van 1 maart 2021 heeft ten onrechte plaatsgevonden. Hoogte betalingsachterstand juist vastgesteld maar ziet, anders dan de zorgverzekeraar stelt, alleen op zorgkosten en niet op ten minste zes maandpremies.

Premie, premieachterstand, aanmelding CAK, toerekening betalingen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2014-2021, paragraaf 3.3. Zvw, art. 6:32 en 6:43 BW, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 27 October 2021
Datum publicatie: 1 November 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 8 september 2021, SKGZ202001887

Verzoekster moet het verplicht en vrijwillig eigen risico 2020 aan de ziektekostenverzekeraar voldoen.

Eigen risico, verplicht en vrijwillig eigen risico, DBC-systematiek, hoogte nota zorgaanbieder Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11, 19, 20, en 21 Zvw, 2.1, 2.17 en 2.18 Bzv, Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-017), verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 September 2021
Datum publicatie: 9 September 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 18 augustus 2021, SKGZ202002272

Premie, beëindiging, schadevergoeding, verrekening Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 6:162 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 August 2021
Datum publicatie: 23 August 2021
Bekijk deze uitspraak