Vervoer

Vervoer

Het basispakket vergoedt medisch noodzakelijk vervoer met een ambulance. In een aantal gevallen dekt het basispakket ook het ziekenvervoer met auto of openbaar vervoer.

Uitgebreid zoeken in dit onderwerp

Bindend advies GcZ, 22 september 2021, SKGZ202100359

Verzoeker heeft geen aanspraak op zittend ziekenvervoer.

Zittend ziekenvervoer, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.13 en 2.14 Bzv, 2.37 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 September 2021
Datum publicatie: 27 September 2021
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 August 2021
Datum publicatie: 27 September 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 23 augustus 2021, 2021030350, SKGZ202100359

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Zittend ziekenvervoer, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.13 en 2.14 Bzv, 2.37 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016.

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 August 2021
Datum publicatie: 27 September 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 September 2021
Datum publicatie: 27 September 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 20 april 2021, SKGZ202001678

De ziektekostenverzekeraar is gehouden te zorgen voor kwalitatief goede gecontracteerde zorg. Hij hoeft bij zijn oordeel over de kwaliteit niet af te gaan op een mededeling van een enkele verzekerde.

Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, onveilig vervoer door vervoerder, zorgplicht Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.14 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 April 2021
Datum publicatie: 21 April 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 20 april 2021, SKGZ202002149

Er is alleen sprake van noodzakelijk vervoer in de zin van de regelgeving op het moment dat verzoekster daadwerkelijk wordt begeleid. Daarom komen de kosten van de onbeladen heen- of terugreis van de begeleider niet voor vergoeding in aanmerking.

Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, reiskosten begeleider (onbeladen kilometers), aantal gereden kilometers Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.14 Bzv, 2.37 Rzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 April 2021
Datum publicatie: 21 April 2021
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 February 2021
Datum publicatie: 21 April 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 22 februari 2021, 2021004489, SKGZ202002149

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, reiskosten begeleider (onbeladen kilometers), aantal gereden kilometers Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.14 Bzv, 2.37 Rzv

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 February 2021
Datum publicatie: 21 April 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 April 2021
Datum publicatie: 21 April 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 17 decenber 2020, SKGZ201902102

De ziektekostenverzekeraar is niet verplicht een vergoeding uit coulance voort te zetten. Ook is hij niet verplicht ieder jaar collectiviteitskorting te bieden. Daarnaast mag hij eigen risico in rekening brengen voor ambulancevervoer.

Zittend ziekenvervoer, ambulance, eigen risico, collectiviteitskorting, alternatieve geneeswijze Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.13, 2.14 en 2.17 Bzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019 en 2020, Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-017), verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 December 2020
Datum publicatie: 23 December 2020
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 17 april 2019, SKGZ201801912

Zittend ziekenvervoer, rolstoelgebonden, interpretatie regelgeving, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.13, 2.14 en 2.15 Bzv, 2.37 Rzv, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 23 April 2019
Datum publicatie: 23 April 2019
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 23 April 2019
Datum publicatie: 23 April 2019
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 11 maart 2019, 2019007284, SKGZ201801912

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Zittend ziekenvervoer, rolstoelgebonden, interpretatie regelgeving

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 23 April 2019
Datum publicatie: 23 April 2019
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 23 April 2019
Datum publicatie: 23 April 2019
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 6 februari 2019, SKGZ201800844

Zittend ziekenvervoer, ondersteunende begeleiding, telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.14 Bzv, 2.37 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 February 2019
Datum publicatie: 7 February 2019
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 16 January 2019
Datum publicatie: 7 February 2019
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 16 januari 2019, 2018055569, SKGZ201800844

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Zittend ziekenvervoer, ondersteunende begeleiding, telefonische toezegging

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 16 January 2019
Datum publicatie: 7 February 2019
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 February 2019
Datum publicatie: 7 February 2019
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ,12 december 2018,SKGZ201800904

EU/EER, België, ambulancevervoer, vergoeding incassokosten, Voorwaarden zorgverzekering 2018, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, artt. 6:74 BW, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 12 December 2018
Datum publicatie: 19 December 2018
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland,30 januari 2018,2017050176,SKGZ201701554

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Zittend ziekenvervoer, geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), pedicure, Versatis® pleisters

Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 30 January 2018
Datum publicatie: 19 September 2018
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 March 2018
Datum publicatie: 9 March 2018
Bekijk deze uitspraak