Feiten en cijfers

Klachten en geschillen over zorgverzekeringen in 2018

Ombudsfase:
Geschilfase:

Kerncijfers ombudsfase

Nieuw ontvangen:
1.485 dossiers
Totaal verwerkt:
1.456 dossiers
Gemiddeld:
48 dagen

Onderwerpen ombudsfase

Onderwerp nieuwe klachten 2018

Alternatieve geneeswijze 13 1%
Begin & einde verzekering 65 4%
Bevalling, kraamzorg & verloskunde 4
Eigen risico 138 9%
Fraude & verzwijging 2

Geneesmiddelen 111 7%
GGZ 33 2%
Hulpmiddelen 152 10%
Medisch-specialistisch 194 13%
Mondzorg 138 9%

Overig 74 5%
Paramedisch 52 4%
Plastisch-chirurgisch 191 13%
Premie 195 13%
Wijziging voorwaarden 5

Ziekenvervoer 28 2%
Zvw-pgb 90 6%

Totaal aantal ontvangen zaken 1.485  

Uitkomst ombudsfase

Afsluitreden klachten 2018

Niet (verder) behandelbaar** 17 1%
  - Onbevoegd 0  
  - Geen heroverweging [a] 3  
  - Vexatoir/te gering belang [b] 0  
  - Onder rechter (geweest) [c] 1  
  - Te laat ingediend [e] 0  
  - Dossier incompleet [f] 13  

Ingetrokken 37 3%
Opgelost 365 25%
Verzekeraar komt (deels) tegemoet 123 8%
Verzekeraar handhaaft standpunt 584 40%
Kennelijk ongegrond 330 23%

Totaal aantal afgesloten zaken 1.456  

Nog in behandeling eind verslagjaar 204  
** De in bovenstaande tabel tussen []-haakjes genoemde letters verwijzen naar de gronden genoemd in de respectievelijke onderdelen van artikel 3, tweede lid, van de Implementatiewet.

Doorlooptijd ombudsfase

Doorlooptijd klachten 2018

1 - 28 dagen 37%
29 - 56 dagen 34%
meer dan 56 dagen 29%

Gemiddeld 48 dagen

Kerncijfers geschilfase

Nieuw ontvangen:
275 dossiers
Totaal verwerkt:
330 dossiers
Gemiddeld:
170 dagen

Onderwerpen geschilfase

Onderwerp nieuwe geschillen 2018

Alternatieve geneeswijze 0
Begin & einde verzekering 14 5%
Bevalling, kraamzorg & verloskunde 0
Eigen risico 9 3%
Fraude & verzwijging 2

Geneesmiddelen 22 8%
GGZ 6 2%
Hulpmiddelen 28 10%
Medisch-specialistisch 56 20%
Mondzorg 18 7%

Overig 13 5%
Paramedisch 4 1%
Plastisch-chirurgisch 28 10%
Premie 33 12%
Wijziging voorwaarden 3

Ziekenvervoer 6 2%
Zvw-pgb 33 12%

Totaal aantal ontvangen zaken 275  

Uitkomst geschilfase

Afsluitreden geschillen 2018

Niet (verder) behandelbaar** 10 3%
  - Onbevoegd 2  
  - Geen heroverweging [a] 0  
  - Vexatoir/te gering belang [b] 2  
  - Onder rechter (geweest) [c] 0  
  - Te laat ingediend [e] 1  
  - Entreegeld niet betaald 5 2%

Ingetrokken 11 3%
Opgelost 34 10%
(Deels) toegewezen 63 19%
Afgewezen 212 64%

Totaal aantal afgesloten zaken 330  

Nog in behandeling eind verslagjaar 115  
** De in bovenstaande tabel tussen []-haakjes genoemde letters verwijzen naar de gronden genoemd in de respectievelijke onderdelen van artikel 3, tweede lid, van de Implementatiewet.

Doorlooptijd geschilfase

Doorlooptijd geschillen 2018

1 - 119 dagen 24%
120 - 182 dagen 41%
meer dan 182 dagen 35%

Gemiddeld 170 dagen

De doorlooptijd van de geschilfase is de tijd tussen de registratie van het verzoek van de consument om een uitspraak van de geschillencommissie en de sluiting van het dossier.

Voor zover bekend zijn er in 2018 geen adviezen van de geschillencommissie door de rechter vernietigd.