Organisatie

Ons doel

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) is in 2006 opgericht door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Wij behandelen klachten van consumenten over hun zorgverzekeraar. Het gaat daarbij om problemen rond de zorgverzekering of de bescherming van persoonsgegevens. De SKGZ helpt zulke problemen op een onpartijdige manier op te lossen en te voorkomen.

Dat gebeurt door:

Op 9 juli 2015 is de SKGZ door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen als instantie tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting voor de zorgverzekeringen. Gelijktijdig heeft de minister van Financiën de SKGZ aangewezen als instantie tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting voor de andere (aanvullende) ziektekostenverzekeringen. Verder is de SKGZ door de minister van Veiligheid en Justitie opgenomen op de lijst van aangewezen instanties tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Voor het online indienen van een klacht in een ander land van de Europese Unie kunt u gebruik maken van het Europees ODR-platform. Daar vindt u ook een overzicht van alle in de Europese Unie aangewezen instanties tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Alle zorgverzekeraars in Nederland zijn bij de SKGZ aangesloten.

Onafhankelijk en onpartijdig

De Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen zijn onpartijdig en onafhankelijk. De zorgverzekeraars betalen onze dienstverlening op basis van de begroting waarmee de minister van Financiën heeft ingestemd. De zorgverzekeraars hebben geen enkele invloed op de inhoudelijke behandeling van klachten. Ook de directie en het bestuur van de SKGZ hebben hierover geen zeggenschap.

Ombudsman Zorgverzekeringen en Geschillencommissie Zorgverzekeringen

De Ombudsman Zorgverzekeringen, de voorzitter en de leden van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen worden benoemd door het bestuur van de SKGZ. De benoeming is voor een periode van vier jaar. Na deze periode kan het bestuur besluiten tot herbenoeming. De maximale benoemingstermijn is drie keer vier aaneengesloten jaren. Als de samenstelling van de Geschillencommissie verandert, is daarvoor toestemming van de minister van Financiën nodig.

De Ombudsman Zorgverzekeringen is mr. R.P. van Marwijk Kooy.

De Geschillencommissie Zorgverzekeringen bestaat uit:

Mr. G.J. de Groot is de secretaris van de Geschillencommissie.

Bekijk ook de uitspraken van de Geschillencommissie.

Bestuur

De SKGZ heeft een onafhankelijk bestuur. Dit bestuur bestaat uit:

Ondersteunend team

De Ombudsman en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen worden bij hun werk ondersteund door een team van zo’n 45 SKGZ-medewerkers. Directeur van de SKGZ is drs. C.J. van Kranenburg.

Zorgverzekeringslijn

Sinds 1 mei 2013 valt het project Zorgverzekeringslijn onder de SKGZ. Doel van dit project is het terugdringen van het aantal mensen zonder zorgverzekering of met een betalingsachterstand voor de zorgpremie. Opdrachtgever is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Congres

De SKGZ organiseert jaarlijks een congres over een actuele thema’s rond de zorgverzekering. Op onze congrespagina kunt u de presentaties van een eerder congres bekijken.