Privacy, disclaimer en colofon

Privacyverklaring

Om u goed te kunnen helpen, vragen wij om uw persoonsgegevens. Welke gegevens wij vragen en waarvoor wij deze gebruiken leest u hieronder. Ook leggen wij uit wat uw rechten zijn, wie toegang heeft tot uw gegevens en hoe lang wij de gegevens bewaren.

De SKGZ is de zogeheten verantwoordelijke
De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) is de zogeheten ‘verantwoordelijke’ voor de verwerking van uw gegevens. Dit houdt in dat de SKGZ beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Zo bereikt u de SKGZ:

Wat zijn ‘persoonsgegevens’
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die wij met u in verband kunnen brengen. Denk aan uw naam, uw telefoonnummer of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook aan het IP-adres van uw computer. Het gaat om gegevens die herleidbaar zijn naar u als persoon.

Wat is ‘verwerken’
Verwerken is een wettelijk begrip. Het gaat om alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld: verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
De SKGZ verwerkt persoonsgegevens om haar taken te kunnen uitvoeren: het behandelen van klachten, geschillen en informatieverzoeken over ziektekostenverzekeringen.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Daarbij volgen wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze Europese wet staan regels over het gebruik van persoonsgegevens.

Om uw privacy optimaal te beschermen zijn de systemen van de SKGZ beveiligd. Als u persoonsgegevens invult op onze website, ziet u in de adresbalk van uw browser een ‘slotje’ en begint het internetadres met https://www.skgz.nl. Zo weet u dat er verbinding is met een beveiligde server.

In veel gevallen hebben wij informatie over uw gezondheid nodig. Bijvoorbeeld om te kunnen bepalen of uw ziektekostenverzekering dekking biedt. Met medische gegevens gaan wij extra zorgvuldig om. Wij hebben een medisch adviseur in dienst en de medewerkers hebben een strikte geheimhoudingsplicht.

Wij zijn wettelijk verplicht om alle informatie over uw klacht te delen met uw zorgverzekeraar. In bepaalde situaties zijn wij ook wettelijk verplicht om advies te vragen aan Zorginstituut Nederland. In dat geval delen wij uw gegevens ook met het Zorginstituut.

Na uw laatste contact met de SKGZ bewaren wij uw gegevens nog maximaal twee jaar.

Klantarena
Hiervoor is beschreven wat wij doen met uw gegevens bij de behandeling van klachten, geschillen en informatieverzoeken over ziektekostenverzekeringen. Via een klantarena halen we ervaringen, wensen en verwachtingen op over het indienen van een klacht over zorgverzekeringen en zorgverzekeraars. Ook hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Hieronder leest u meer over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de klantarena:

Lees hier meer over de klantarena.

Uw privacyrechten
U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen, het gebruik te beperken, over te dragen of te laten verwijderen.

Hebben wij u gevraagd om toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens? En heeft u daarvoor toestemming gegeven. Dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken.

Verwerken wij uw gegevens op de rechtsgrond ‘gerechtvaardigd belang’, dan heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer weten over uw privacyrechten? Kijk op de website hulpbijprivacy.nl.

Wilt u gebruik maken van uw rechten? Stuur dan een e-mail naar: privacy@skgz.nl. Wij laten u binnen vier weken onze beslissing weten. Wij willen zeker zijn dat u echt degene bent waarover het gaat. Daarom kunnen wij aanvullende informatie van u vragen om uw identiteit vast te stellen.

Wanneer u niet tevreden bent over hoe de SKGZ met uw privacy omgaat, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De SKGZ heeft een interne toezichthouder
De SKGZ heeft een Functionaris voor gegevensbescherming (FG) die toeziet op de naleving van de privacyregels. Bij de FG kunt u ook terecht met vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw privacyrechten. Zo bereikt u de FG:

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Op deze plaats vindt u altijd de nieuwste versie. De huidige privacyverklaring is van 24 mei 2018.

Google Analytics: webanalyse

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dat betekent dat wij via cookies onderzoeken hoe mensen onze website gebruiken. Zo kunnen wij onze site verder verbeteren. Bijvoorbeeld door te werken aan het gebruiksgemak of door aanvullende informatie te bieden. Wilt u een idee krijgen hoe Google Analytics werkt? Kijk dan op de website van Google.

In onderstaande tabel staan alle cookies die tijdens een bezoek aan SKGZ.nl op uw computer geplaatst kunnen worden. U ziet hier ook welke informatie wij zo bijhouden en hoe lang de cookies bewaard worden.

Naam Doel Geldigheid
PHPSESSID Interne sessies opslaan Verloopt direct na het verlaten van de website
_ga Bijhouden van bezoekersstatistieken 2 jaar
_gat Bijhouden van bezoekersstatistieken 10 minuten

U kunt het gebruik van cookies weigeren. In dat geval kunt u wellicht niet alle mogelijkheden van deze website benutten. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies en het verwerken daarvan door Google.

Tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat de cookies minimale gevolgen hebben voor de privacy van onze websitebezoekers. Daartoe volgen wij de ‘Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics’ uit 2015 van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie over cookies »

Veiligheid van gegevensverwerking via internet

Hoewel de SKGZ alle mogelijke beveiligingsmaatregelen neemt, zijn aan de verwerking van uw persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden. Deze zijn inherent aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer.

Auteursrechten

Iedereen mag met bronvermelding informatie van deze website overnemen. Voor het gebruik van beeldmateriaal geldt een uitzondering. Hiervoor is vooraf toestemming nodig van de SKGZ.

Disclaimer

De SKGZ doet haar best om deze website zo helder en begrijpelijk mogelijk te maken. Vaak hebben wij juridische teksten makkelijker gemaakt. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie in alle gevallen volledig, actueel en foutloos is. Daarom kunt u aan de informatie geen rechten ontlenen. Ook aanvaardt de SKGZ geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van onjuiste of gedateerde informatie. De SKGZ kan teksten op elk moment aanpassen zonder dit vooraf aan te kondigen.

Op onze site staan verschillende links naar andere organisaties. Voor de inhoud van die sites is de SKGZ niet verantwoordelijk.

Uitgave en eindredactie

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

Webteksten, -design, -ontwikkeling en beheer

Luvi Media, Tilburg

Blik Grafisch Ontwerp, Utrecht

WebTastic webontwikkeling en ux-advies, Utrecht