Privacy, disclaimer en colofon

Privacyverklaring

Om u goed te kunnen helpen, vragen wij om uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. De zogeheten ‘verantwoordelijke’ voor het verwerken van persoonsgegevens is de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
De SKGZ verwerkt persoonsgegevens om haar taken te kunnen uitvoeren: het behandelen van klachten, geschillen en informatieverzoeken over ziektekostenverzekeringen.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Daarbij volgen wij de Wet bescherming persoonsgegevens. In deze wet staan regels over het gebruik van persoonsgegevens.

Om uw privacy optimaal te beschermen zijn de systemen van de SKGZ beveiligd. Als u persoonsgegevens invult op onze website, ziet u in de adresbalk van uw browser een ‘slotje’ en begint het internetadres met https://www.skgz.nl. Zo weet u dat er verbinding is met een beveiligde server.

In veel gevallen hebben wij informatie over uw gezondheid nodig. Bijvoorbeeld om te kunnen bepalen of uw ziektekostenverzekering dekking biedt. Met medische gegevens gaan wij extra zorgvuldig om. Wij hebben een medisch adviseur in dienst en de medewerkers hebben een strikte geheimhoudingsplicht.

Wij zijn wettelijk verplicht om alle informatie over uw klacht te delen met uw zorgverzekeraar. In bepaalde situaties zijn wij ook wettelijk verplicht om advies te vragen aan Zorginstituut Nederland. In dat geval delen wij uw gegevens ook met het Zorginstituut.

Na uw laatste contact met de SKGZ bewaren wij uw gegevens nog maximaal twee jaar.

De SKGZ heeft de verwerking van persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het meldingsnummer is 1302534. Met dit nummer kunt u de melding terugvinden in het Meldingenregister. Ook heeft de SKGZ een Functionaris voor de Gegevensbescherming die controleert of wij de privacyregelgeving goed naleven.

Wat zijn uw rechten?
U kunt ons altijd vragen om een overzicht van de gegevens die de SKGZ van u heeft. Is de informatie volgens u onjuist, onvolledig of overbodig, dan kunnen wij die voor u veranderen, aanvullen of verwijderen. U kunt een verzoek daarvoor sturen aan:

SKGZ
t.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Postbus 291
3700 AG Zeist

of per e-mail aan: privacy@skgz.nl

Google Analytics: webanalyse

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dat betekent dat wij via cookies onderzoeken hoe mensen onze website gebruiken. Zo kunnen wij onze site verder verbeteren. Bijvoorbeeld door te werken aan het gebruiksgemak of door aanvullende informatie te bieden. Wilt u een idee krijgen hoe Google Analytics werkt? Kijk dan op de website van Google.

In onderstaande tabel staan alle cookies die tijdens een bezoek aan SKGZ.nl op uw computer geplaatst kunnen worden. U ziet hier ook welke informatie wij zo bijhouden en hoe lang de cookies bewaard worden.

Naam Doel Geldigheid
PHPSESSID Interne sessies opslaan Verloopt direct na het verlaten van de website
_ga Bijhouden van bezoekersstatistieken 2 jaar
_gat Bijhouden van bezoekersstatistieken 10 minuten

U kunt het gebruik van cookies weigeren. In dat geval kunt u wellicht niet alle mogelijkheden van deze website benutten. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies en het verwerken daarvan door Google.

Tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat de cookies minimale gevolgen hebben voor de privacy van onze websitebezoekers. Daartoe volgen wij de ‘Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics’ uit 2015 van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie over cookies »

Veiligheid van gegevensverwerking via internet

Hoewel de SKGZ alle mogelijke beveiligingsmaatregelen neemt, zijn aan de verwerking van uw persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden. Deze zijn inherent aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer.

Auteursrechten

Iedereen mag met bronvermelding informatie van deze website overnemen. Voor het gebruik van beeldmateriaal geldt een uitzondering. Hiervoor is vooraf toestemming nodig van de SKGZ.

Disclaimer

De SKGZ doet haar best om deze website zo helder en begrijpelijk mogelijk te maken. Vaak hebben wij juridische teksten makkelijker gemaakt. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie in alle gevallen volledig, actueel en foutloos is. Daarom kunt u aan de informatie geen rechten ontlenen. Ook aanvaardt de SKGZ geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van onjuiste of gedateerde informatie. De SKGZ kan teksten op elk moment aanpassen zonder dit vooraf aan te kondigen.

Op onze site staan verschillende links naar andere organisaties. Voor de inhoud van die sites is de SKGZ niet verantwoordelijk.

Uitgave en eindredactie

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

Webteksten, -design, -ontwikkeling en beheer

Luvi Media, Tilburg

Blik Grafisch Ontwerp, Utrecht

WebTastic webontwikkeling en ux-advies, Utrecht