Privacyverklaring

Wij vragen gegevens van u, zodat wij u goed kunnen helpen. Welke gegevens wij vragen en waarvoor wij deze gebruiken leest u hieronder. Ook leggen wij uit wat uw rechten zijn, wie toegang heeft tot uw gegevens en hoe lang wij de gegevens bewaren.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u ze gebruikt.

De SKGZ is de zogeheten verantwoordelijke

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) is de zogeheten ‘verantwoordelijke’ voor de verwerking van uw gegevens. Dit houdt in dat de SKGZ beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Zo bereikt u de SKGZ:

 

Wat zijn ‘persoonsgegevens’?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die wij met u in verband kunnen brengen. Denk aan uw naam, uw telefoonnummer of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook aan het IP-adres van uw computer. Het gaat om gegevens die herleidbaar zijn naar u als persoon.

Wat is ‘verwerken’?

Verwerken is een wettelijk begrip. Het gaat om alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld: verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Welke gegevens wij over u verwerken en waarvoor

Let op! De SKGZ mag geen burgerservicenummer (BSN) verwerken. Stuurt u ons een stuk met daarop een BSN-nummer? Maak dat nummer dan onleesbaar.

De behandeling van een klacht over een ziektekostenverzekeraar

De behandeling van een klacht over een ziektekostenverzekeraar gaat volgens het Reglement van de Ombudsman Zorgverzekeringen en het Reglement van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Deze reglementen zijn gebaseerd op de Zorgverzekeringswet, de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. De reglementen zijn goedgekeurd door de minister van Financiën.

Klik hier om te lezen hoe klachten door de SKGZ worden behandeld.

  1. het informeren van partijen dat de SKGZ de klacht niet kan behandelen doen wij op de rechtsgrond ‘uitvoering taak van algemeen belang’. In de wet staat namelijk dat wij beide partijen moeten informeren als wij de klacht niet kunnen behandelen.
  2. het verwerken van de gegevens én gezondheidsgegevens van degene waarover de klacht gaat doen wij op de grondslag ‘toestemming’. Deze toestemming omvat: a. het gebruik van de (gezondheids)gegevens door de SKGZ om de klacht te behandelen, b. het opvragen van de (gezondheids)gegevens bij de ziektekostenverzekeraar, c. het delen van de (gezondheids)gegevens met de ziektekostenverzekeraar en d. het delen van de gezondheidsgegevens met Zorginstituut Nederland voor het wettelijk verplicht advies.
  3. de gegevens van de gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger verwerken wij op de rechtsgrond ‘uitvoering taak van algemeen belang’. In de wet staat namelijk dat wij alle informatie en stukken die wij van de ene partij krijgen ook aan de andere partij moeten geven. Voor de ziektekostenverzekeraar is het ook belangrijk om te weten wie een gemachtigde of vertegenwoordiger is. Die kan namelijk ook een eigen belang bij de klacht hebben. Bijvoorbeeld de zorgverlener die optreedt als gemachtigde, maar zelf ook belang heeft bij betaling van de gevraagde zorg of dienst.

Meer informatie over de toestemming
Voor het geven van toestemming gebruikt de SKGZ een standaardformulier.
Geeft u toestemming en bedenkt u zich later? Dan mag u de toestemming altijd weer intrekken. Stuur dan een e-mail naar privacy@skgz.nl. Zie ook de informatie onder de kop ‘Uw privacyrechten’.

Klanttevredenheidsonderzoek

De SKGZ wil u zo goed mogelijk helpen. Daarom horen wij graag wat u vindt van onze behandeling van de klacht over de ziektekostenverzekeraar. Nadat de behandeling van de klacht klaar is, kunnen wij u vragen om een vragenlijst in te vullen. De uitnodiging daarvoor ontvangt u via de e-mail.

Wilt u geen vragenlijst ontvangen? Stuur dan een e-mail naar privacy@skgz.nl. Zie ook de informatie onder de kop ‘Uw privacyrechten’.

SKGZ-berichtenbox

De wet regelt dat de SKGZ partijen de mogelijkheid geeft voor het elektronisch delen van informatie. Daarvoor is de SKGZ-berichtenbox. Dit is een persoonlijke, beveiligde postbus voor digitale berichten van de SKGZ. Wij maken alleen een SKGZ-berichtenbox voor u aan, als u daarom vraagt. Heeft u een berichtenbox, maar wilt u die niet meer gebruiken? Laat het ons weten en wij verwijderen dan uw SKGZ-berichtenbox. U krijgt onze berichten dan per post.

Lees meer over de SKGZ-berichtenbox >>

Om gebruik te maken van de SKGZ-berichtenbox leggen wij gegevens van u vast. Welke gegevens dat zijn leest u hieronder.

Chat

U kunt de SKGZ bereiken per chat. Hiervoor verwerken wij uw persoonsgegevens. We verwerken uw persoonsgegeven in LiveChat. In de privacyverklaring van LiveChat leest u wat dit bedrijf doet met uw gegevens.

Klantarena

De SKGZ wil graag weten hoe ze haar werk kan verbeteren. Daarvoor worden bijvoorbeeld klantarena’s georganiseerd. Via een klantarena halen we ervaringen, wensen en verwachtingen op over het indienen van een klacht over zorgverzekeringen en zorgverzekeraars.

Sollicitatie

Reageert u op een vacature? Dan verwerken wij uw gegevens.

Relatiebestand SKGZ

De SKGZ onderhoudt met verschillende relaties contact. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens van deze relaties. Deze verwerken wij in Perfectview. In de privacyverklaring van Perfectview leest u wat dit bedrijf doet met uw gegevens.

Social media

De SKGZ heeft een account op Twitter en LinkedIn. Lees de privacyverklaringen op Twitter en LinkedIn om te weten hoe deze bedrijven met uw privacy omgaan. Twitter en LinkedIn hebben zich geregistreerd onder het EU-U.S. Privacy Shield framework dat voldoende privacybescherming biedt.

Wij hebben een Hootsuite-account om te meten wat er op social media wordt gecommuniceerd over zorgonderwerpen of de SKGZ. Deze tool gebruiken mij ook voor het inplannen van ons social media gebruik. In de privacyverklaring van Hootsuite leest u wat dit bedrijf doet met uw gegevens. Hootsuite is gevestigd in Canada. Canada is door de Europese Commissie aangewezen als land met voldoende privacybescherming.

Wij adviseren u om geen persoonlijke informatie met ons te delen via Twitter en LinkedIn! Heeft u een vraag over een probleem tussen u en uw zorgverzekeraar, bel ons dan op 088 900 6 900. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur.

Meer informatie over cookies »

Video’s

Voor het tonen van video’s, gebruiken wij Vimeo. Wanneer u een video op onze website bekijkt dan kan het bedrijf Vimeo.com bepaalde cookies plaatsen. Wij hebben geen controle over deze cookies of het gebruik hiervan. Ook verkrijgt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet bent aangemeld bij Vimeo of geen account heeft bij Vimeo. De door Vimeo verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar de Vimeo-server in de Verenigde Staten. Vimeo heeft zich geregistreerd onder het EU-U.S. Privacy Shield framework dat voldoende privacybescherming biedt. In de privacyverklaring van Vimeo leest u hoe het bedrijf omgaat met de verzamelde persoonsgegevens.

Als u bent ingelogd op uw Vimeo-account, staat u Vimeo toe om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel te koppelen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw Vimeo-account.

Meer informatie over cookies »

Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dat betekent dat wij via cookies onderzoeken hoe mensen onze website gebruiken. Zo kunnen wij onze site verder verbeteren. Bijvoorbeeld door te werken aan het gebruiksgemak of door aanvullende informatie te bieden. Wilt u een idee krijgen hoe Google Analytics werkt? Kijk dan op de website van Google.

In onderstaand overzicht staan alle cookies die tijdens een bezoek aan SKGZ.nl op uw computer geplaatst kunnen worden. U ziet hier ook welke informatie wij zo bijhouden en hoe lang de cookies bewaard worden.

Naam Doel Geldigheid
PHPSESSID Interne sessies opslaan Verloopt direct na het verlaten van de website
_ga Bijhouden van bezoekersstatistieken 2 jaar
_gat Bijhouden van bezoekersstatistieken 10 minuten

U kunt het gebruik van cookies weigeren. In dat geval kunt u wellicht niet alle mogelijkheden van deze website benutten. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies en het verwerken daarvan door Google.

Tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat de cookies minimale gevolgen hebben voor de privacy van onze websitebezoekers. Daartoe volgen wij de ‘Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics’ uit 2015 van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie over cookies »

Uitsprakensite Geschillencommissie Zorgverzekeringen

De uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen worden zonder namen van personen gepubliceerd op de uitsprakensite van de SKGZ: www.kpzv.nl. U kunt zich daar ook aanmelden voor het ontvangen van een uitsprakenoverzicht per e-mail. Hoe wij omgaan met uw gegevens rondom de uitsprakensite leest u in de privacyverklaring op: https://www.kpzv.nl/privacy.

Zorgverzekeringslijn

Zorgverzekeringslijn is onderdeel van de SKGZ. Zorgverzekeringslijn geeft onafhankelijk advies en praktische tips voor het oplossen van zorgverzekeringsschulden. Voor de privacyverklaring van Zorgverzekeringslijn verwijzen wij u naar: https://www.zorgverzekeringslijn.nl/privacy/.

Uw privacyrechten

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen, het gebruik te beperken, over te dragen of te laten verwijderen.

Hebben wij u gevraagd om toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens? En heeft u daarvoor toestemming gegeven. Dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken.

Verwerken wij uw gegevens op de rechtsgrond ‘gerechtvaardigd belang’ of de rechtsgrond ‘uitvoering taak van algemeen belang’, dan heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer weten over uw privacyrechten? Kijk op de website hulpbijprivacy.nl.

Wilt u gebruik maken van uw rechten? Stuur dan uw verzoek naar:

Wij laten u binnen vier weken onze beslissing weten.

Wij willen zeker zijn dat u echt degene bent waarover het gaat. Daarom kunnen wij aanvullende informatie van u vragen om uw identiteit vast te stellen.

Wanneer u niet tevreden bent over hoe de SKGZ met uw privacy omgaat, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn beveiligd

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd zijn. Daarom hebben wij technische beveiligingsmaatregelen getroffen. Ook hebben wij afspraken gemaakt met onze medewerkers en leveranciers. Heeft iemand toegang tot de persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is? Of zijn de gegevens onterecht vernietigd of gewijzigd? Meldt dit dan op datalek@skgz.nl. Wij beoordelen dan de melding en ondernemen daarop actie.

De SKGZ heeft een functionaris gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming (FG) ziet toe op de naleving van de privacyregels. Bij de FG kunt u ook terecht met vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of uw privacyrechten. Zo bereikt u de FG:

De FG behandelt geen privacyklachten. Een privacyklacht wordt behandeld door de directeur volgens de interne klachtenprocedure van de SKGZ.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Hierboven vindt u altijd de nieuwste versie. De huidige privacyverklaring is van 4 mei 2021.