Profielen

Kees van Kranenburg

C.J. van Kranenburg MA is sinds 2008 de directeur van de SKGZ. Na afronding van zijn opleiding HBO Personeelsmanagement in 1989 was hij onder meer recruiter en hoofd personeelszaken. Ook was hij enige tijd wethouder. In 2007 rondde hij de Master Religie en Samenleving aan de Universiteit van Tilburg af. Naast zijn dagelijkse werkzaamheden bij de SKGZ is de heer Van Kranenburg politiek actief. Sinds 2003 is hij – met een onderbreking – lid van Provinciale Staten van Utrecht.


Mr. R.P. van Marwijk Kooij

Mr. R.P. van Marwijk Kooy was ruim 20 jaar advocaat, waarbij de laatste jaren de nadruk lag op gezondheidsrecht. Van 1998 tot 2008 was zij landelijk voorzitter van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. Tot 2015 was zij actief op het gebied van mediation en coaching. Daarnaast is zij voorzitter van de Rosendaelsche golfclub en onafhankelijk klachtenbehandelaar van de Stichting Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Vanaf 1 september 2010 vervult zij de functie van Ombudsman Zorgverzekeringen.


Mr. G.R.J. de Groot

Mr. G.R.J. de Groot werkte na zijn rechtenstudie als advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Hij bouwde een praktijk op in de zorgsector. Hij promoveerde op het onderwerp ‘Tarieven in de gezondheidszorg’ en werd hoogleraar zorgverzekeringsrecht aan de VU. De Groot was lid van de Gezondheidsraad en verzorgde veel publicaties op het gebied van de zorg. Sinds mei 2018 is hij voorzitter van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.


Mr. drs. J.A.M. Strens-Meulemeester

Mr. drs. J.A.M. Strens-Meulemeester is senior rechter bij de Rechtbank Gelderland. Zij is tevens opgeleid tot basisarts. Daarnaast is zij waarnemend voorzitter van de klachtenadviescommissie van het ziekenhuis in Arnhem en bestuurslid van de stichting Mensen in de knel. Sinds mei 2010 is zij lid van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.


Mr. L. Ritzema

Mr. L. Ritzema studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Hierna werkte ze als advocaat. Dit doet zij nog steeds bij Banning Advocaten in ’s-Hertogenbosch. Zij is lid van de Raad van de Orde in het arrondissement ’s-Hertogenbosch en lid van het Hof van Discipline voor de advocatuur. Lidia Ritzema is sinds mei 2018 lid van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.


Mr. H.A.J. Kroon

Mr. H.A.J. Kroon is senior raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag. Sinds maart 2014 is hij lid van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.


Mr. dr. A.G.J.M. Rombouts

Mr. dr. A.G.J.M. Rombouts is lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Daarnaast is hij voorzitter van het Kennisplatform elektromagnetische velden en gezondheid, bestuurslid van de Stichting Jan Schroederfonds, voorzitter van de Stichting Nederlandse Dansdagen, voorzitter van de Stichting E-Laad.nl (infrastructuur Elektrische Voertuigen en voorzitter van de internationale delegatie van de VNG Commissie Europa en Internationaal. Sinds 1 april 2015 is hij voorzitter van het bestuur van de SKGZ.


Drs. C.F. van Bergenhenegouwen

Drs. C.F. van Bergenhenegouwen studeerde Bedrijfskunde in Groningen. Zij werkte onder meer bij de Sociale Verzekeringsbank en Reaal Verzekeringen in management en directiefuncties met een focus op het klantperspectief en organisatieontwikkeling. Van Bergenhenegouwen was lid en voorzitter van de Raad Toezicht van Zorginstelling SHDH en voorzitter van de Commissie van Advies bij de Stichting Toetsing Verzekeraars. Zij is op dit moment werkzaam als bestuurslid bij de stichting Pensioenregister namens de Sociale Verzekeringsbank en is daarnaast lid van de Raad van Commissarissen bij Rabobank Haarlem en Omstreken. Sinds maart 2018 is zij vice-voorzitter/secretaris van het SKGZ bestuur.


Drs. K. Erends

Drs. K. Erends is lid van de Raad van Bestuur bij de ’s Heeren Loo zorggroep. Hij studeerde geneeskunde en deed de huisartsenopleiding. Hij werkte twaalf jaar als huisarts. Erends bekleedde functies bij Zilveren Kruis Achmea waaronder medisch adviseur, hoofd zorgbeleid & projecten en directeur zorg Achmea. Hij was tevens actief als toezichthouder en bestuurder bij lokale overheden en belangenorganisaties zoals de Nederlandse Transplantatiestichting en het landelijk centrum voor vroegkinderlijke traumatisering (LCVT). Sinds maart 2018 is hij penningmeester van het SKGZ bestuur.