Profielen

Drs. S.J.J.M. Muijrers MMC is sinds november 2019 directeur van de SKGZ. Hiervoor vervulde zij verschillende directiefuncties in zowel de zorg als het bedrijfsleven. Zo was zij werkzaam bij Bartiméus (directeur), Stichting Philadelphia Zorg (rayondirecteur) en PWC (director). Mevrouw Muijrers is ook lid van de Raad van Toezicht bij Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) en lid van de Raad van Toezicht bij Stichting Huisartsopleiding Nederland.


 

Mr. R.P. van Marwijk KooijMr. R.P. van Marwijk Kooy was ruim 20 jaar advocaat, waarbij de laatste jaren de nadruk lag op gezondheidsrecht. Van 1998 tot 2008 was zij landelijk voorzitter van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. Tot 2015 was zij actief op het gebied van mediation en coaching. Daarnaast is zij voorzitter van de Rosendaelsche golfclub en onafhankelijk klachtenbehandelaar van de Stichting Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Vanaf 1 september 2010 vervult zij de functie van Ombudsman Zorgverzekeringen.


Mr. G.R.J. de Groot

Mr. G.R.J. de Groot werkte na zijn rechtenstudie als advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Hij bouwde een praktijk op in de zorgsector. Hij promoveerde op het onderwerp ‘Tarieven in de gezondheidszorg’ en werd hoogleraar zorgverzekeringsrecht aan de VU. De Groot was lid van de Gezondheidsraad en verzorgde veel publicaties op het gebied van de zorg. Sinds mei 2018 is hij voorzitter van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.


Mr. L. Ritzema studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Hierna werkte ze als advocaat. Dit doet zij nog steeds bij Banning Advocaten in ’s-Hertogenbosch. Zij is lid van de Raad van de Orde in het arrondissement ’s-Hertogenbosch en lid van het Hof van Discipline voor de advocatuur. Lidia Ritzema is sinds mei 2018 lid van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.


Mr. H.A.J. Kroon

Mr. H.A.J. Kroon is senior raadsheer en teamvoorzitter belastingrecht bij het Gerechtshof Den Haag. Sinds maart 2014 is hij lid van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.


Mr. M.T.C.J. Nauta-Sluijs

Mr. M.T.C.J. Nauta-Sluijs startte als advocaat (de Brauw Blackstone Westbroek). Daarna was zij onder meer actief als mediator. Als projectmanager was zij betrokken bij de oprichting van stichting The Borneo Initiative, een non-profit organisatie gericht op duurzaam bosbeheer. Bij NautaDuitlh werkte zij als begeleider van startende advocaat-stagiairs. Als zelfstandig jurist is zij lid en voorzitter geweest in verschillende geschillen en klachtencommissies. Op dit moment is zij lid van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen en bestuurslid bij Stichting FarMedAid. Sinds april 2020 is zij lid van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.


Mr. drs. J.W. Heringa

Mr. drs. J.W. Heringa werkte als advocaat in de internationale advocatuur op het terrein van het Europees recht en later als specialist gezondheidsrecht. Vanuit zijn eigen bedrijf voorziet hij zorgaanbieders van gezondheidsrechtelijk advies. Daarnaast is hij voorzitter van de klachtadviescommissie Raad voor de Kinderbescherming en de klachtencommissie Pieter van Foreest (ouderenzorg). Tevens is hij vicevoorzitter van de klachtencommissie Zuid-Holland-Noord (GGZ) en jurist-lid van de METC Nederlands Kanker Instituut – Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Sinds maart 2020 is hij lid van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.


Mr. dr. A.G.J.M. Rombouts

Mr. dr. A.G.J.M. Rombouts is oud burgemeester van ‘s -Hertogenbosch. Rombouts is lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Daarnaast is hij voorzitter van het Kennisplatform Elektro-Magnetische Velden en Gezondheid en voorzitter van de internationale delegatie van de VNG Commissie Europa en Internationaal. Sinds 1 april 2015 is hij voorzitter van het bestuur van de SKGZ.
Bekijk andere nevenfuncties ↓

 • Voorzitter bestuur Stichting Nationaal Monument Sint Jan
 • Adviseur Artishock events & marketing
 • Voorzitter Stichting Nieuwe Natuur
 • Voorzitter Stichting Brabant Remembers/Crossroads
 • Adviseur Natuurbegraven Nederland
 • Voorzitter Erasmusfestival Brabant
 • Voorzitter Stichting VNG Fonds voor Noodhulp, Wederopbouw en Vredesbevordering
 • Voorzitter Jury Nationale Citymarketing Trofee
 • Lid Jury European Heritage Label
 • Lid Alumniboard Radboud Universiteit Nijmegen
 • Voorzitter EVnetNL/ElaadNL
 • Voorzitter Kennisplatform Elektro-Magnetische Velden en Gezondheid
 • Voorzitter Nederlandse Dansdagen

Drs. C.F. van Bergenhenegouwen

Drs. C.F. van Bergenhenegouwen studeerde Bedrijfskunde in Groningen. Zij werkte onder meer bij de Sociale Verzekeringsbank en Reaal Verzekeringen in management en directiefuncties met een focus op het klantperspectief en organisatieontwikkeling. Op dit moment is zij lid van de Raad van Commissarissen bij Rabobank Haarlem en omstreken en lid van de Raad van Toezicht Calibris Advies. Ook werkt ze als docent bij de Haagse Hogeschool. Sinds maart 2018 is zij vice-voorzitter/secretaris van het SKGZ bestuur.


Drs. K. Erends

Drs. K. Erends studeerde geneeskunde en deed de huisartsenopleiding. Hij werkte twaalf jaar als huisarts. Erends bekleedde functies bij Zilveren Kruis Achmea waaronder medisch adviseur, hoofd zorgbeleid & projecten en directeur zorg Achmea. Hij was actief als toezichthouder en bestuurder bij lokale overheden en belangenorganisaties zoals de Nederlandse Transplantatiestichting. Tevens was hij bestuurslid (COO) van de ’s Heeren Loo zorggroep. Hij is lid van de Raad van Toezicht van Syntrus Achmea Real Estate Fonds (SAREF) en lid van de Raad van Toezicht van SGE. Sinds maart 2018 is hij penningmeester van het SKGZ bestuur.