Profielen

Drs. S.J.J.M. Muijrers MMC is sinds november 2019 directeur van de SKGZ. Hiervoor vervulde zij verschillende directiefuncties in zowel de zorg als het bedrijfsleven. Zo was zij werkzaam bij Bartiméus (directeur), Stichting Philadelphia Zorg (rayondirecteur) en PWC (director). Mevrouw Muijrers is ook lid van de Raad van Toezicht bij Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) en lid van de Raad van Toezicht bij Stichting Huisartsopleiding Nederland.


 

Mr. R.P. van Marwijk KooijMr. R.P. van Marwijk Kooy was ruim 20 jaar advocaat, waarbij de laatste jaren de nadruk lag op gezondheidsrecht. Van 1998 tot 2008 was zij landelijk voorzitter van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. Tot 2015 was zij actief op het gebied van mediation en coaching. Daarnaast is zij voorzitter van de Rosendaelsche golfclub en onafhankelijk klachtenbehandelaar van de Stichting Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Vanaf 1 september 2010 vervult zij de functie van Ombudsman Zorgverzekeringen.


Mr. G.R.J. de Groot

Mr. G.R.J. de Groot werkte na zijn rechtenstudie als advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Hij bouwde een praktijk op in de zorgsector. Hij promoveerde op het onderwerp ‘Tarieven in de gezondheidszorg’ en werd hoogleraar zorgverzekeringsrecht aan de VU. De Groot was lid van de Gezondheidsraad en verzorgde veel publicaties op het gebied van de zorg. Sinds mei 2018 is hij voorzitter van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.


Mr. L. Ritzema studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Hierna werkte ze 39 jaar als advocaat. Zij is lid geweest van de Raad van de Orde in het arrondissement ’s-Hertogenbosch en was ruim 10 jaar lid van het Hof van Discipline voor de advocatuur. Ze is lid van bet bestuur van de Stichting Tromp Percussion in Eindhoven en heeft in het verleden diverse andere bestuursfuncties gehad. Lidia Ritzema is sinds mei 2018 lid van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.


Mr. H.A.J. Kroon

Mr. H.A.J. Kroon is senior raadsheer en teamvoorzitter belastingrecht bij het Gerechtshof Den Haag. Sinds maart 2014 is hij lid van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.


Mr. M.T.C.J. Nauta-Sluijs startte als advocaat (de Brauw Blackstone Westbroek). Daarna was zij onder meer actief als mediator. Als projectmanager was zij betrokken bij de oprichting van stichting The Borneo Initiative, een non-profit organisatie gericht op duurzaam bosbeheer. Bij NautaDutilh werkte zij als begeleider van startende advocaat-stagiairs. Als zelfstandig jurist is zij lid en voorzitter geweest in verschillende geschillen en klachtencommissies. Op dit moment is zij lid van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen en bestuurslid bij Stichting FarMedAid. Sinds april 2020 is zij lid van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.


Mr. drs. J.W. Heringa

Mr. drs. J.W. Heringa werkte als advocaat in de internationale advocatuur op het terrein van het Europees recht en later als specialist gezondheidsrecht. Vanuit zijn eigen bedrijf voorziet hij zorgaanbieders van gezondheidsrechtelijk advies. Daarnaast is hij voorzitter van de klachtadviescommissie Raad voor de Kinderbescherming. Sinds maart 2020 is hij lid van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.


Mr. dr. A.G.J.M. Rombouts

Mr. dr. A.G.J.M. Rombouts is oud burgemeester van ‘s -Hertogenbosch. Rombouts is lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Daarnaast is hij onder meer voorzitter van de Raad van Toezicht van het VFonds en voorzitter van de internationale delegatie van de VNG Commissie Europa en Internationaal. Sinds 1 april 2015 is hij voorzitter van het bestuur van de SKGZ.
Bekijk andere nevenfuncties ↓

 • Voorzitter Stichting Nieuwe Natuur
 • Voorzitter Stichting Brabant Remembers/Crossroads
 • Adviseur Natuurbegraven Nederland
 • Voorzitter Erasmusfestival Brabant
 • Voorzitter Jury Nationale Citymarketing Trofee
 • Lid Jury European Cultural Heritage Label
 • Lid Alumniboard Radboud Universiteit Nijmegen
 • Voorzitter Stichting Klachten & Geschillen Zorg
 • Voorzitter EVnetNL / ElaadNL
 • Voorzitter Kennisplatform Elektro-Magnetische Velden en Gezondheid
 • Voorzitter Nederlandse Dansdagen
 • Voorzitter Bestuur Nationaal Monument Sint Jan
 • Adviseur Artishock

Drs. C.F. van Bergenhenegouwen

Drs. C.F. van Bergenhenegouwen studeerde Bedrijfskunde in Groningen. Zij werkte onder meer bij de Sociale Verzekeringsbank en Reaal Verzekeringen in management en directiefuncties met een focus op het klantperspectief en organisatieontwikkeling. Op dit moment is zij lid van de Raad van Commissarissen bij Rabobank Haarlem en omstreken en lid van de Raad van Toezicht Calibris Advies. Ook werkt ze als docent bij de Haagse Hogeschool. Sinds maart 2018 is zij vice-voorzitter/secretaris van het SKGZ bestuur.


Drs. K. Erends

Drs. K. Erends studeerde geneeskunde en deed de huisartsenopleiding. Hij werkte twaalf jaar als huisarts. Erends bekleedde functies bij Zilveren Kruis Achmea waaronder medisch adviseur, hoofd zorgbeleid & projecten en directeur zorg Achmea. Hij was actief als toezichthouder en bestuurder bij lokale overheden en belangenorganisaties zoals de Nederlandse Transplantatiestichting. Tevens was hij bestuurslid (COO) van de ’s Heeren Loo zorggroep. Hij is bestuurslid bij de KNOV, lid van de Advisory board van het health care fund van van Syntrus Achmea Real Estate Fonds (SAREF) en lid van de Raad van Toezicht van SGE en Livio. Sinds maart 2018 is hij penningmeester van het SKGZ bestuur.