Publicaties

Voor een deel van de informatie heeft u Adobe Reader nodig. U kunt de laatste versie van Adobe Reader downloaden.

Deze pagina bevat onze actuele publicaties. We hebben ook een archief van publicaties.

Klachtenformulier

Klachtenformulier

Reglementen en statuten

Statuten van de SKGZ
In de statuten vindt u de grondregels van de SKGZ.

Reglement Ombudsman vanaf 1-8-2018
In het Reglement van de Ombudsman Zorgverzekeringen vindt u de spelregels die vanaf 1 augustus 2018 gelden voor het behandelen van de klacht over uw zorgverzekereraar.

Reglement Geschillencommissie vanaf 1-8-2018
In het Reglement van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen vindt u de spelregels die vanaf 1 augustus 2018 gelden voor het behandelen van een geschil met uw zorgverzekeraar.

Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Zorgverzekeringen (geldig vanaf 1 januari 2022)
In dit reglement vindt u de regels die vanaf 1 januari 2022 gelden voor het behandelen van een klacht door de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.

Jaarverslag

Jaarverslag 2020 Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

Jaarrekening 2020 Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

Overige publicaties

Aanwijzingsbesluit geschilleninstantie Zorgverzekeringswet

Besluit aanwijzing geschilleninstanties Wft

Handleiding SKGZ-berichtenbox – 18.1

Infographic zorg in het buitenland

USBO advies, Eindrapport evaluatie SKGZ-procedure 2017-2018, januari 2020

Flyer, Zo helpt SKGZ u op weg
Deze en andere informatieve flyers kunt u gratis aanvragen via de website van Zorgverzekeringslijn (onderdeel van de SKGZ).

Informatiepakket, Hoe dien ik een klacht in bij mijn zorgverzekeraar?