Terugblik SKGZ Congres 2017

SKGZ biedt professionals uit het zorgverzekeringsveld een boeiende middag

congres-2017De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) kijkt terug op een geslaagd congres. Het jaarlijkse evenement dat plaatsvond op donderdag 5 oktober in CineMec Utrecht bevatte een plenair deel over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking treedt en vier sub-sessies. Het aanbod hiervan was divers; van het vertrouwen van de consument en wachttijden, tot aan de activiteiten van de SKGZ en het gevoel bij grote financiële problemen.

Op een onpartijdige manier onenigheid over de ziektekostenverzekering tussen burger en verzekeraar voorkomen en beëindigen. SKGZ directeur Kees van Kranenburg benadrukte in zijn welkomstwoord de functie van de SKGZ. Daarbij gaf hij aan dat de focus ligt op vernieuwing en heldere communicatie met verzekeraars en verzekerden. In het hierop volgende panelgesprek over de AVG liet privacy expert Koen Versmissen deelnemers weten wat er met de AVG op hen afkomt. Het gaat er volgens Versmissen vooral om hoe je de bescherming van persoonsgegevens organiseert. Titia Lekkerkerk van Patiëntenfederatie Nederland vertelde vanuit patiënten perspectief over de nieuwe wet. Zij sprak o.a. over logging – patiënten hebben inzage in wie er meekijkt in het medisch dossier – en over het Landelijk Schakelpunt (LSP) voor de elektronische uitwisseling van medische gegevens. Pieter Algra van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vertelde over de gedragscode voor zorgverzekeraars waar ZN aan werkt. SKGZ Functionaris voor de Gegevensbescherming Edwin Niezen vertelde over de SKGZ praktijk.

Persoonlijk contact
Bezoekers van het congres konden kiezen voor vier verschillende sub-sessies. De meest bezochte sessie was die van Hilke Grootelaar over procedurele rechtvaardigheid. Procedurele rechtvaardigheid heeft alles te maken met vertrouwen. Grootelaar die promoveert aan het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing van de Universiteit Utrecht, adviseert: ‘Wees duidelijk over het kader waarbinnen je een klacht behandelt en waarbinnen je beslist.’ Ook riep zij op om persoonlijk contact te zoeken. ‘Zorg ervoor dat partijen elkaar daadwerkelijk zien.’ SKGZ Ombudsman Zorgverzekeringen Reina van Marwijk Kooy vulde Grootelaar tijdens haar presentatie vanuit de zaal aan: ‘Een klager moet zich gehoord voelen. Wij ervaren dat mensen niet altijd weten wat relevant is en vragen daarom altijd door.’ Lid van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen Huub Kroon sprak over de hoorzitting binnen de procedure; een belangrijk contactmoment voor partijen om zich gehoord en serieus genomen te voelen.

Financiën, wachttijden en buitenland
Een overige sessie betrof die van Pauline Mulder en Micha Aarts van de Sammen Coöperatie U.A. over een gezin met financiële problemen. Deelnemers kregen het huishoudboekje en moesten steeds keuzes maken zodat het gezin het hoofd toch boven water kon houden. José Bijkerk en Rutger van Hutten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) spraken over de wachtlijsten in de GGZ, Treeknormen en het fenomeen patiëntenstop. SKGZ directeur Kees van Kranenburg ging in een workshop in op de activiteiten van de SKGZ. Marike Spanjaard, ook SKGZ, sprak over de vergoeding van zorg binnen de EU/EER en Zwitserland.

Presentaties SKGZ Congres 2017

Algemene Verordening Gegevensbescherming door Koen Versmissen Patiënten en de AVG door Titia Lekkerkerk Procedurele rechtvaardigheid door Hilke Grootelaar Vergoeding van zorg binnen de EU/EER en Zwitserland (SKGZ) De activiteiten van de SKGZ Zorgplicht wachttijden GGZ door José Bijkerk en Rutger van Hutten

Foto-impressie SKGZ-congres