Aanmelden pasgeboren kind

Na de geboorte van uw kind komt er van alles op u af. Er zijn namelijk best veel dingen die u moet regelen. Bijvoorbeeld het afsluiten van een zorgverzekering voor uw kind. Het is belangrijk dat u uw kind op tijd aanmeldt voor de basisverzekering. Anders komen eventuele medische kosten voor uw rekening.

Meld uw kind direct na de geboorte aan bij een zorgverzekeraar
Doet u dat binnen vier maanden na de geboorte? Dan is uw kind vanaf de geboorte verzekerd. Let op: dit geldt alleen voor de basisverzekering. Voor een aanvullende verzekering kunnen andere regels gelden. Lees hiervoor de verzekeringsvoorwaarden goed.

Meldt u uw kind na vier maanden (of later) na zijn geboorte aan bij een zorgverzekeraar? Dan is de datum van de aanmelding de ingangsdatum van de zorgverzekering. Zorg die uw kind voor de ingangsdatum heeft gehad, moet u dan zelf betalen. Als u uw kind tijdig aanmeldt voorkomt u dit.

Van zorgverzekeraar veranderen als uw kind nog geen vier maanden is.

Is uw kind geboren in de laatste vier maanden van een kalenderjaar? En wisselt u per 1 januari van zorgverzekeraar? Meldt het kind dan aan bij de oude én de nieuwe zorgverzekeraar. De nieuwe zorgverzekeraar verzekert het kind namelijk pas vanaf 1 januari.

Wat kunt u doen als het aanmelden van uw kind niet binnen vier maanden is gelukt?
Als ouder is het uw verantwoordelijkheid om uw kind op tijd aan te melden voor de zorgverzekering. Is dit niet gelukt? Soms kan de SKGZ bemiddelen tussen u en de zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld als:

Afhankelijk van de oorzaak van de vertraging kan de zorgverzekeraar, na tussenkomst van de SKGZ, besluiten het kind alsnog vanaf de geboorte verzekeren.

In de praktijk

Ombudsman Zorgverzekeringen: moeder heeft haar kind niet binnen vier maanden na de geboorte aangemeld voor de zorgverzekering, maar heeft in die periode hierover wel contact gehad met de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar maakt een uitzondering en vergoedt alsnog de gemaakte zorgkosten.

Sanne Janssen is op 29 april 2019 in het ziekenhuis geboren. In juli 2019 ontving mevrouw Janssen een nota van het ziekenhuis over de kosten van de geboorte van haar kind. Toen werd duidelijk dat de zorgverzekeraar Sanne nog niet op de polis had bijgeschreven. Mevrouw Janssen nam hierover contact op met de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar stelde vast dat Sanne nog niet was aangemeld voor een zorgverzekering. Hij adviseerde mevrouw Janssen de benodigde gegevens op te sturen zodat hij Sanne kon verzekeren. Uiteindelijk ontving de zorgverzekeraar pas eind september 2019 de informatie om Sanne te verzekeren. Inmiddels waren vier maanden verstreken en kon Sanne niet vanaf de geboorte worden ingeschreven. De ziekenhuiskosten bleven daarom voor rekening van mevrouw Janssen. Mevrouw Janssen diende hierover een klacht in bij de zorgverzekeraar. Na heroverweging was de zorgverzekeraar niet bereid Sanne alsnog per 29 april 2019 te verzekeren. De zorgverzekeraar verwees naar de SKGZ als mevrouw Janssen het niet eens was met de beslissing.

Na bemiddeling door de Ombudsman Zorgverzekeringen besloot de zorgverzekeraar Sanne alsnog vanaf 29 april 2019 te verzekeren. De zorgverzekeraar heeft in de situatie van Sanne een uitzondering gemaakt. Uit het klantcontact van de zorgverzekeraar bleek namelijk dat zij inderdaad binnen vier maanden na de geboorte van Sanne contact had met de zorgverzekeraar. Onduidelijk was of mevrouw Janssen op dat moment haar dochter ook telefonisch kon aanmelden voor een zorgverzekering. Mevrouw Janssen kreeg om die reden het voordeel van de twijfel.

Heeft u een probleem met uw zorgverzekeraar over het aanmelden van uw kind? En komt u er samen met uw zorgverzekeraar niet uit? Leg uw klacht voor aan de SKGZ.
Klacht indienen ›

Vraag en antwoord

Is mijn kind vanzelf meeverzekerd?

Nee, meld uw kind binnen vier maanden na de geboorte bij de zorgverzekeraar aan. Zo voorkomt u dat u medische kosten zelf moet betalen. Als u uw kind binnen 4 maanden na de geboorte aanmeldt, dan gaat de basisverzekering met terugwerkende kracht in vanaf de geboortedatum.

Let op: dit geldt alleen voor de basisverzekering. Voor een aanvullende verzekering kunnen andere regels gelden. Lees hiervoor de verzekeringsvoorwaarden goed.

Moet je zorgpremie voor kinderen betalen?

De basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar is gratis. Voor een aanvullende verzekering kan premie berekend worden.