Fysio- en oefentherapie

Heeft u last van een chronische aandoening? Of moet u revalideren na een operatie? De kans bestaat dat u dan gebruik maakt (of gaat maken) van fysiotherapie en/of oefentherapie.

De kosten voor fysiotherapie en oefentherapie worden gedeeltelijk vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Verwacht u deze zorg nodig te hebben? Overweeg dan om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten.

Ik ben jonger dan 18 jaar
De eerste negen behandelingen worden vergoed. Zorgt dit niet voor voldoende resultaat? Dan worden nog maximaal negen extra behandelingen vergoed.

Is uw aandoening opgenomen in Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering? Dan krijgt u mogelijk alle behandelingen vergoed.

Ik ben ouder dan 18 jaar
Is uw aandoening opgenomen in Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering? Dan heeft u recht op een vergoeding. Per aandoening is geregeld hoe lang u de behandelingen vergoed krijgt. Voor sommige aandoeningen is het maximaal aantal behandelingen dat u vergoed krijgt vastgelegd. De eerste twintig behandelingen betaalt u zelf. Voor sommige aandoeningen bestaan speciale regelingen. Het eigen risico geldt ook voor de vergoeding van fysiotherapie vanuit de basisverzekering.

 

Speciale regelingen

Bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie. U krijgt maximaal negen behandelingen vergoed.

Gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden (‘etalagebenen’) in stadium 2 Fontaine. U krijgt maximaal zevenendertig behandelingen vergoed voor de periode van twaalf maanden.

Gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van heup- of kniegewricht. U krijgt maximaal twaalf behandelingen vergoed over de periode van twaalf maanden.

Gesuperviseerde oefentherapie bij COPD als sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie. De classificatie bepaalt de vergoeding van het maximaal aantal behandelingen (A, B, C of D volgens de GOLD classificatie).

 

Aanvullend verzekeren
Komt uw aandoening niet voor in Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering? Overweeg dan een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Dit is ook nuttig als de in het Besluit zorgverzekering genoemde termijn bij uw aandoening voorbij is. De extra behandelingen kunnen uit de aanvullende verzekering worden vergoed.

Bent u 18 jaar of ouder? Uw aanvullende verzekering is ook van waarde als uw aandoening wél voorkomt in het Besluit zorgverzekering. De dekking van uw aanvullende verzekering bepaalt of u de eerste twintig behandelingen vergoed krijgt.

Let goed op welke aanvullende verzekering u afsluit. Kijk hoeveel behandelingen de aanvullende verzekering vergoedt. Dit zijn er niet altijd twintig. Soms zijn het er maar zes, negen of twaalf per kalenderjaar.

Geschillencommissie Zorgverzekeringen (hierna geschillencommissie): maximale duur fysiotherapie, geen afwijking op grond van redelijkheid en billijkheid

Marike heeft fibromyalgie en een frozen shoulder. Sinds 2017 heeft Marike fysiotherapie voor haar frozen shoulder. Ze vraagt ook fysiotherapie aan op basis van de aandoening fibromyalgie.

De Geschillencommissie wijst de aanvraag van Marike af. De Geschillencommissie kijkt naar de volgende redenen:

Deze uitspraak van de Geschillencommissie is gepubliceerd op www.kpzv.nl onder nummer SKGZ2017.01411

Heeft u een probleem met uw zorgverzekeraar over fysiotherapie of oefentherapie? En komt u er samen niet uit? Leg dan uw klacht aan ons voor.
Klacht indienen ›

Vraag en antwoord

Ik heb een chronische aandoening. Krijg ik fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering?

Fysiotherapie wordt alleen vergoed als u een aandoening heeft die voorkomt in Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering. Dit betekent dat fysiotherapie niet voor alle chronische aandoeningen wordt vergoed. Uw fysiotherapeut weet of uw aandoening voorkomt in Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering.

Ik heb twee aandoeningen waarvoor fysiotherapie nodig is. Zijn alleen de eerste twintig behandelingen voor mijn rekening?

Nee, de twintig behandelingen voor eigen rekening gelden per aandoening. Heeft u een frozen shoulder en u bent aan uw knie geopereerd? Dan zijn dat twee aandoeningen. Deze worden afzonderlijk – eventueel wel in één sessie – behandeld.

Betaal ik voor mijn chronische aandoening elk kalenderjaar de eerste 20 behandelingen zelf?

U betaalt niet elk kalenderjaar opnieuw de eerste 20 behandelingen zelf. De eerste 20 behandelingen betaalt u per indicatie. U kunt wel elk kalenderjaar eigen risico betalen voor de fysiotherapiebehandelingen.