Huisartsenzorg

Bij de huisarts kunt u terecht met gezondheidsklachten en vragen over uw gezondheid. Zorg die de huisarts levert valt onder het basispakket.

De huisarts is vaak het eerste aanspreekpunt voor gezondheidsklachten. De huisarts behandelt een groot deel van alle klachten zelf. Een aantal behandelingen laat de huisarts uitvoeren door de praktijkassistente, de praktijkverpleegkundige of de nurse practitioner. Voor het zelfstandig afhandelen van klachten hebben deze verpleegkundigen duidelijke instructies gekregen van de huisarts.

Huisartsenzorg bestaat onder andere uit:

Daarnaast kan de huisarts kan ook betrokken zijn bij ketenzorg, stoppen-met-roken programma’s en gecombineerde leefstijlinterventies (GLI).

Eigen risico

Onder het verplicht eigen risico vallen niet:

Onder het verplicht eigen risico vallen wel:

U kunt zelf uw huisarts kiezen

U kunt zelf uw huisarts kiezen en van huisarts veranderen. Een huisarts mag in bepaalde situaties weigeren u als patiënt aan te nemen. Bijvoorbeeld als u te ver weg woont.

Lukt het niet een nieuwe huisarts te vinden? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. De verzekeraar helpt een nieuwe huisarts te zoeken en kan eventueel bemiddelen.

Inschrijftarief

Heeft u zich ingeschreven bij een huisarts? Dan betaalt uw zorgverzekeraar per kwartaal een bedrag aan de huisarts. Ook als u niet bij de huisarts bent geweest. Dit is het zogenoemde inschrijftarief. U kunt dit zien als een soort abonnementskosten. Het inschrijftarief zorgt ervoor dat u altijd bij uw huisarts terecht kunt als u zorg nodig heeft. U betaalt over het inschrijftarief geen eigen risico.

Dit thema-item is voor het laatst aangepast op 8 juli 2021.

In de praktijk

Ombudsman Zorgverzekeringen: Acupunctuur is geen huisartsenzorg
Bart dient een klacht in over zijn zorgverzekeraar. Hij is het niet eens met een terugvordering van ruim € 500,00. De Ombudsman Zorgverzekeringen vraagt de zorgverzekeraar om uitleg. De zorgverzekeraar vertelt dat bij hem jarenlang rekeningen voor huisartsenzorg zijn ingediend. Deze rekeningen zijn door de zorgverzekeraar betaald. Maar later is uit onderzoek gebleken dat de huisarts geen huisartsenzorg heeft verleend, maar behandelingen acupunctuur. Behandelingen acupunctuur vallen niet onder de dekking van huisartsenzorg in de basisverzekering. Bart heeft ook geen aanvullende verzekering waaruit de behandelingen wel zouden kunnen worden betaald. Daarom vordert de zorgverzekeraar het betaalde bedrag terecht terug.

Ombudsman Zorgverzekeringen: Zorgverzekeraar bemiddelt bij vinden huisarts
Els zoekt een nieuwe huisarts. Ze heeft verschillende huisartsen gebeld. Deze huisartsen vond zij op de website van haar zorgverzekeraar. Maar ze heeft geen huisarts gevonden die haar wil inschrijven. Zij heeft haar zorgverzekeraar om hulp gevraagd. Ook dat had geen resultaat. Els dient een klacht in bij de SKGZ. De Ombudsman Zorgverzekeringen vraagt de zorgverzekeraar of hij toch nog een keer wil bemiddelen bij het vinden van een nieuwe huisarts voor Els. Daarbij wijst de Ombudsman op de brochure "Een andere huisarts kiezen" van de Patiëntenfederatie Nederland en de Landelijke Huisartsen Vereniging. In deze brochure staat: "Uw zorgverzekeraar kan u helpen bij het vinden van een huisarts en zo nodig voor u bemiddelen". Ook wijst de Ombudsman op de website van de Rijksoverheid. Daarop staat: "Lukt het niet een nieuwe huisarts te vinden, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. De verzekeraar helpt een nieuwe huisarts te zoeken en kan eventueel bemiddelen". Drie weken later meldt de zorgverzekeraar dat het is gelukt om een nieuwe huisarts voor Els te vinden. Els is daar blij mee.

Heeft u een probleem met uw zorgverzekeraar over huisartsenzorg? En komt u er samen niet uit? Leg dan uw klacht aan ons voor!
Klacht indienen ›

Vraag en antwoord

Ik heb een klacht over mijn huisarts. Kan ik die bij jullie indienen?

Nee, de SKGZ behandelt alleen klachten over een zorgverzekeraar. Een erkende geschillencommissie voor huisartsen vindt u op de website va het CIBG.