Premie

U betaalt voor uw zorgverzekering een bedrag aan de zorgverzekeraar. Dit wordt premie genoemd. Daarvoor krijgt u de zorg zoals beschreven in de voorwaarden van uw verzekering.

Leeftijd of ziekte maakt voor de hoogte van de premie voor de zorgverzekering niet uit. Voor de zorgverzekering van kinderen tot 18 jaar betaalt u geen premie. Er is korting op de premie mogelijk als u per kwartaal of jaar betaalt of kiest voor een hoger eigen risico. Ook is korting mogelijk als u een verzekering afsluit via uw werkgever of een groep mensen die daarover afspraken met de zorgverzekeraar hebben gemaakt.

Voor aanvullende zorgverzekeringen gelden deze regels niet. De zorgverzekeraar bepaalt daarvoor zelf de voorwaarden.

Betaalt u de premie niet op tijd, dan heeft dat gevolgen:

Is er volgens de zorgverzekeraar een betalingsachterstand en bent u het daarmee niet eens? Neem dan direct contact op met de zorgverzekeraar. Dit voorkomt problemen. Komt u er samen niet uit? Leg uw probleem dan voor aan de SKGZ.

In de praktijk

Ombudsman: zorgverzekeraar vergoedt extra kosten waardoor de klacht is opgelost
Ingrid is op 1 januari overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Haar oude zorgverzekeraar heeft toch de premie voor de maand januari van haar bankrekening afgeschreven. Een bedrag van ruim € 110,-. Judith is het daar niet mee eens en heeft de premie door de bank laten terugboeken. Daarna kreeg ze van haar oude zorgverzekeraar nog een keer de premie van januari terug. Dat bleek achteraf onterecht. De verzekeraar vroeg zonder uitleg opnieuw om betaling en stuurde rekeningen met extra kosten. Judith heeft de rekening betaald, maar wil de extra kosten van bijna € 90,-. graag terug. Met haar oude zorgverzekeraar komt Judith er niet uit en zij vraagt de Ombudsman Zorgverzekeringen om hulp.

De ombudsman heeft de zorgverzekeraar om uitleg gevraagd. Daarbij stelde de ombudsman vragen. Bijvoorbeeld over de telefoongesprekken die Judith met de zorgverzekeraar heeft gehad.

De zorgverzekeraar laat de ombudsman weten dat het met de premie voor januari niet goed is gegaan. De zorgverzekeraar heeft begrip voor de situatie van Judith en besluit de extra kosten haar te vergoeden. Voor Judith is de klacht hiermee opgelost.

Geschillencommissie: zorgverzekeraar heeft betalingen verkeerd geboekt
Ingrid heeft een achterstand in de betaling van de premie. Het gaat om een bedrag van ruim € 280,-. Zij is door de rechter veroordeeld om deze premie alsnog te betalen. Ook moet Ingrid de kosten voor de procedure en de rente betalen, samen ruim € 210,-. Ingrid stelt alles betaald te hebben. Maar volgens de zorgverzekeraar staat nog een bedrag open.

Ingrid heeft de commissie bankafschriften gegeven. Daaruit blijkt dat Ingrid bij het betalen het nummer van de uitspraak van de rechter heeft genoemd. De zorgverzekeraar heeft de betalingen voor een deel doorgestort naar het bedrijf dat ervoor zorgt dat Ingrid haar schulden betaalt. En het andere deel heeft de zorgverzekeraar gebruikt voor een andere schuld van Ingrid.
De commissie beslist dat de zorgverzekeraar verkeerd heeft gewerkt. De zorgverzekeraar had de betalingen moeten boeken op de schuld waar de uitspraak van de rechter over ging. De zorgverzekeraar moet dit aanpassen. Ook blijkt Ingrid bijna € 70,- teveel te hebben betaald. De zorgverzekeraar moet dit bedrag binnen veertien dagen aan Ingrid terugbetalen. Ook krijgt Ingrid de € 37,- terug die zij voor de procedure bij de geschillencommissie heeft betaald.

Deze uitspraak van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen is gepubliceerd op www.kpzv.nl onder nummer SKGZ201701160.

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen.
Klacht indienen ›

Vraag en antwoord

Wat doet de zorgverzekeraar als ik de premie voor mijn zorgverzekering te laat betaal?

Als u de premie niet betaalt, dan stuurt de zorgverzekeraar een herinnering. Daarnaast ontvangt u zogenaamde 2-, 4- en 6-maandsbrieven. Hierin draagt de zorgverzekeraar oplossingen aan en waarschuwt u voor de gevolgen van het niet betalen van de premie. De zorgverzekeraar meldt u als wanbetaler bij het CAK als u een achterstand heeft ter hoogte van 6 maandpremies.

Wat gebeurt er met mijn aanvullende verzekering als ik een achterstand heb?

Dan wordt uw aanvullende verzekering beëindigd. In de meeste gevallen gebeurt dit al bij 2 maanden achterstand.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met mijn zorgverzekeraar over de hoogte van mijn betalingsachterstand?

De zorgverzekeraar zegt dat u een betalingsachterstand hebt en u bent het daarmee niet eens? Of de hoogte van de achterstand klopt niet? Vraag uw zorgverzekering dan om een ‘heroverweging’. Komt u er samen met de zorgverzekeraar niet uit, dan kunt u een klacht bij ons indienen.

Waarom moet ik een kenmerk vermelden bij een handmatige overboeking?

De zorgverzekeraar moet weten waar de betaling voor is bedoeld. Als uit de betaling niet is af te leiden dat deze bedoeld is voor de premie, kan de verzekeraar de betaling toewijzen aan bijvoorbeeld het eigen risico. Om verwarring te voorkomen, adviseren wij bij een betaling altijd het kenmerk te gebruiken dat in de rekening van de zorgverzekeraar wordt genoemd.

Wat kan ik doen als de zorgverzekeraar een betaling verkeerd boekt?

Uw zorgverzekeraar is verplicht een betaling te boeken, volgens het betalingskenmerk of de duidelijke omschrijving. Ook als nog andere, oudere rekeningen openstaan. Als uw zorgverzekeraar een betaling anders verwerkt, dan kunt u de verzekeraar vragen de betaling aan te passen. Komt u er samen met de zorgverzekeraar niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).