Zorg tijdens uw (ski)vakantie?

Uw basisverzekering geldt voor de hele wereld. In de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland gelden bijzondere regels voor zorg tijdens vakantie. Het kan soms verstandig zijn een aanvullende (reis)verzekering af te sluiten.

Heeft u zorg nodig tijdens uw (ski)vakantie in het buitenland? Er zijn verschillende regels voor de vergoeding van de kosten.

Basisverzekering
Zorg die in Nederland onder de dekking van uw basisverzekering valt, is ook elders in de wereld gedekt. Deze dekking is tot maximaal het Nederlands tarief. Dat tarief hangt af van het soort zorg en het soort verzekering. Dit kunt u nakijken in de voorwaarden van uw basisverzekering.

Europese Verordening en Patiëntenrichtlijn
Gaat u naar een land in de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland? Neem dan uw European Health Insurance Card (EHIC) mee. De EHIC staat vaak achter op uw verzekeringspas. Met de EHIC kunt u in het andere land aanspraak maken op zorg die tijdens het (geplande) verblijf daar medisch noodzakelijk wordt. U wordt dan behandeld volgens de wettelijke regels van dat land alsof u daar bent verzekerd. Heeft u de EHIC niet bij u of wordt deze niet geaccepteerd, dan kunt u bij het buitenlandse ‘ziekenfonds’ om vergoeding vragen. U kunt een dergelijk verzoek ook doen bij uw zorgverzekeraar. Deze zal dan ‘tariferen’. Hij vraagt bij het buitenlandse ‘ziekenfonds’ of de zorg is verzekerd en wat de vergoeding in dat land is. U kunt ook instemmen met vergoeding door de zorgverzekeraar op grond van de basisverzekering. Die laatste keuzemogelijkheid staat ook in de Patiëntenrichtlijn, een andere Europese regeling.

Verdrag
Er zijn ook landen waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt over de vergoeding van de kosten. Denk bijvoorbeeld aan Marokko en Turkije. Op grond van de afspraken worden meestal alleen de kosten van hulp die onmiddellijk medisch noodzakelijk is (‘spoedhulp’) vergoed. Voor zorg die niet onder het verdrag valt kunt u een beroep doen op de werelddekking van de basisverzekering.

Aanvullende (reis)verzekering
De Europese regels en de verdragen dekken niet altijd alle kosten. Zo blijven de kosten van de terugkeer naar Nederland voor eigen rekening. Ook is de werelddekking niet altijd voldoende. Zo zijn de kosten in bijvoorbeeld de VS vaak hoger dan het Nederlands tarief. Dat financiële risico is groter als u een naturapolis hebt en het zorg betreft waarvoor de zorgverzekeraar prijsafspraken maakt met zorgaanbieders. De zorgverzekeraar mag dan namelijk de vergoeding bepalen die hij verleent als u naar een zorgaanbieder gaat waar hij geen contract mee heeft. Dit zal in het buitenland vaak het geval zijn. Het verschil moet u dan zelf betalen. Een verzekeraar kan wel een garantstelling afgeven, maar dit betekent niet dat de gemaakte kosten door de verzekering zijn gedekt. Let er op dat ook uw gezinsleden op de aanvullende verzekering zijn bijgeschreven of een eigen aanvullende verzekering hebben afgesloten.

In de praktijk

Geschillencommissie: geen vergoeding op grond van de Europese regels
Tijdens zijn verblijf in het Verenigd Koninkrijk raakt Henk bij het sporten geblesseerd. Hij kijkt het ruim een maand aan. Omdat zijn klachten niet overgaan, besluit Henk zich te laten behandelen. Vanwege de kwaliteit en de wachttijden kiest Henk voor een privékliniek. Deze kliniek is niet aangesloten bij het Britse ‘ziekenfonds’. Henk stuurt de rekening van zijn behandeling naar zijn zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar laat Henk weten de rekening niet te betalen. Henk is het daarmee niet eens en vraagt de Geschillencommissie Zorgverzekeringen om een uitspraak.

De commissie overweegt dat de Europese regels hier geen oplossing bieden. Henk heeft namelijk niet gekozen voor een kliniek die is aangesloten bij het Britse 'ziekenfonds'. En omdat Henk geen 'verwijzing' heeft voor de behandeling, is er ook geen vergoeding mogelijk uit de Nederlandse basisverzekering of via de Europese Patiëntenrichtlijn. Henk heeft ook nog een aanvullende verzekering. Deze verzekering biedt alleen dekking voor spoedeisende zorg in het buitenland. Daar is volgens de commissie zes weken later geen sprake meer van.

Deze uitspraak van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen is gepubliceerd op www.kpzv.nl onder nummer SKGZ201701504. Onder hetzelfde nummer vindt u ook het advies van Zorginstituut Nederland.

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen.
Klacht indienen ›

Vraag en antwoord

Hoe kom ik aan een Europese zorgpas (EHIC)?

EHIC is de afkorting voor: European Health Insurance Card. Deze staat meestal op de achterkant van uw zorgpas. Let er wel op dat de einddatum van de EHIC nog niet voorbij is. Deze einddatum kan anders zijn dan de einddatum van uw zorgpas.

Is de einddatum voorbij of heeft u geen EHIC? Vraag dan een nieuwe pas aan bij uw zorgverzekeraar.

Woont u in een land van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland? Ontvangt u een pensioen of uitkering uit Nederland? En bent u bij het CAK geregistreerd? Dan kunt u een EHIC aanvragen bij het CAK.

Wat moet ik op letten als ik in een buitenlands ziekenhuis wordt opgenomen?

Wordt u opgenomen in een ziekenhuis in de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland? Toon dan uw Europese zorgpas (EHIC). Of vraag iemand anders dit voor u te doen. Wordt de EHIC niet geaccepteerd, dan kan dit betekenen dat het ziekenhuis niet door het plaatselijke ‘ziekenfonds’ wordt betaald.

Let erop dat u geen aparte overeenkomsten ondertekent voor opname op een één- of tweepersoonskamer. Of voor behandeling door een Chefarzt of arts/hoogleraar. Deze extra kosten blijven voor uw rekening.

Meld de opname direct bij de alarmcentrale van uw zorgverzekeraar of reisverzekeraar.