Januari checklist

Begin januari goed, gebruik onze checklist.

Heeft u voor 31 december 2019 de zorgverzekering opgezegd? Sluit dan vóór 1 februari 2020 een nieuwe zorgverzekering af.
Sluit u uiterlijk 31 januari 2020 een nieuwe zorgverzekering af? Dan gaat de zorgverzekering toch per 1 januari 2020 in (met terugwerkende kracht). Hierdoor bent u doorlopend verzekerd.

Sluit u na 31 januari 2020 een zorgverzekering af? Dan bent u verzekerd vanaf het moment dat u de zorgverzekering afsluit. Het kan hierdoor zijn dat u tijdelijk geen zorgverzekering heeft. Zorgkosten die u in deze periode maakt betaalt u zelf.

Jan wil veranderen van zorgverzekeraar. Bij welke zorgverzekeraar hij zich volgend jaar wil verzekeren weet hij niet. Toch zegt Jan op 29 december zijn zorgverzekering alvast op. Hij neemt zich voor in januari 2020 een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Hier komt hij helaas niet aan toe. Wel bezoekt Jan in januari enkele keren de dermatoloog in het ziekenhuis. Op 12 maart 2020 sluit Jan een nieuwe zorgverzekering af. Hierdoor betaalt hij de zorgkosten die hij gemaakt heeft tussen 1 januari 2020 en 11 maart 2020 zelf.

 

Geef een verandering in collectiviteit door aan uw zorgverzekeraar
Collectiviteit is een korting van maximaal 5% op de premie voor een zorgverzekering. U komt hiervoor in aanmerking via bijvoorbeeld uw werkgever of sportvereniging. Maar wat moet u doen als uw collectiviteit vervalt? Bijvoorbeeld omdat uw werkgever zijn collectiviteitsafspraken verandert? Omdat u van werkgever wisselt? Of omdat u het lidmaatschap bij de sportvereniging opzegt.

Geef een verandering in de collectiviteit door aan uw zorgverzekeraar. Zo voorkomt u dat u onterecht deze korting ontvangt. Geeft u de verandering in collectiviteit niet door? Dan moet u de onterecht ontvangen korting terugbetalen.

 

Kijk of u in 2020 nog nota’s kunt verwachten voor het eigen risico van 2019.
Behandelingen in het ziekenhuis worden niet per verrichting in rekening gebracht. Ze maken altijd deel uit van een ‘zorgtraject’. De kosten hiervan worden per diagnose behandelcombinatie (DBC) in rekening gebracht. Begint uw zorgtraject al in 2019? Dan kan het zijn dat vervolgbehandelingen in 2020 toch voor rekening van 2019 zijn.

Lisa heeft last van nierstenen. Eind december gaat ze hiervoor naar de medisch specialist voor een intake gesprek. De medisch specialist geeft aan dat de nierstenen vergruisd moeten worden. De behandeling vindt plaats in januari 2020.

Enige tijd na de vergruizing van de nierstenen ontvangt Lisa een zorgnota. Wat blijkt? De behandeling van de nierstenen vallen onder het eigen risico van 2019. Het intakegesprek hiervoor vond plaats in december 2019. Daarom is toen het DBC-traject geopend en worden de kosten voor deze DBC worden gedeclareerd in 2019. Is het eigen risico voor 2019 nog niet ‘volgemaakt’? Dan vindt er nog een verrekening plaats en moet Lisa het resterende eigen risico van 2019 betalen.

 

 


Lees ook:

Flyer: zo helpt de SKGZ u op weg

Een informatieve flyer over het oplossen van een probleem met de zorgverzekeraar

Lees meer »

Premieachterstanden in tijden van Corona

Problemen met het betalen van de zorgpremie in tijden van Corona? Team Zorgverzekeringslijn geeft tips.

Lees meer »

Vergoeding van zorgkosten bij coronavirus

Hoe zit het met uw zorgverzekering, mocht u zorg nodig hebben vanwege het coronavirus?

Lees meer »

Ziekenhuiszorg betalen, hoe gaat dat?

Ziekenhuiszorg wordt gedeclareerd aan de hand van een diagnose behandel combinatie (DBC). Het gebruik van DBC’s roept soms vragen op en leidt tot klachten.

Lees meer »
Edwin Niezen

Vergoeding van zorg in een ander EU-land

Hoe komt u aan informatie over de zorg in het land van uw keuze?

Lees meer »

De SKGZ in beeld

Bekijk hier de animatie over de SKGZ.

Lees meer »
Edwin Niezen

Nieuw: thema's op website

Om u zo goed mogelijk te helpen, passen wij onze dienstverlening steeds aan.

Lees meer »